Onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied


Door de aanhoudende droogte en warme periodes, is er verslechtering van de waterkwaliteit in stedelijk gebied. Omdat het voor de waterkwaliteit belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden heeft ons dagelijks bestuur besloten dat vanaf maandag 27 juni 2022 een verbod in werking treedt voor het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

Voor het onttrekken van oppervlaktewater wordt naast beken en rivieren ook gebruik gemaakt van water uit vijvers in stedelijk gebied. Het waterpeil in vijvers daalt extra snel doordat er veelal met grote tankauto’s water uit vijvers wordt onttrokken. Door de lage waterstand neemt de waterkwaliteit af en stijgt het risico op vissterfte, ontstaan van blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en botulisme. Daarom hebben we besloten om voor de openbare vijvers in stedelijk gebied een onttrekkingsverbod in te stellen vanaf maandag 27 juni 2022.

Waterkwaliteit

Door de geringe neerslag en het recente warme weer is de watertemperatuur in vijvers opgelopen. Omdat warmer water minder zuurstof bevat is het zuurstofgehalte in vijvers de afgelopen tijd afgenomen. De hoeveelheid zuurstof in een vijver is van groot belang voor de waterkwaliteit en waterorganismen zoals vissen.
Als er water uit de vijvers wordt onttrokken, dan warmt het overgebleven water nog sneller op en daalt het zuurstofgehalte verder. Dit kan leiden tot vissterfte, blauwalg en botulisme. Het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied dient grootschalige waterkwaliteitsproblemen te voorkomen.

Toezicht en handhaving

Onze medewerkers van toezicht en handhaving zullen toezien op het naleven van het ingestelde onttrekkingsverbod. Op de kaart “wateronttrekkingsverboden” kunt u de stedelijke gebieden waarbinnen geen water meer uit openbare vijvers onttrokken mag worden inzien.

Ziet u dode vissen of vogels? Meld dit dan, bij voorkeur telefonisch, bij ons. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verspreiding van ziekte te voorkomen.