28 september vergaderingen commissies algemeen bestuur

Gepubliceerd op 19 september 2022

Woensdag 28 september 2022 vergadert de Opgavegerichte commissie  van 09:00 tot 12:00 uur en de commissie Financiën en Beleidsuitvoering van 12:45 tot 15:15 uur. De vergaderingen worden gehouden in het waterschapshuis in Almelo en zijn live via de website te volgen.

Op de agenda's staan de volgende onderwerpen

Adviserend en opiniërend ter voorbereiding op besluitvorming door het algemeen bestuur.

09:00 tot 12:00 uur: Opgavegerichte commissie

  1. Strategische visie Unie van Waterschappen ‘Op weg naar klimaatneutraliteit’
  2. Beleid cultuurhistorie en erfgoed
  3. Communicatievisie

12:45 tot 15:15 uur: commissie Financiën en Beleidsuitvoering

  1. Energievoorziening Vechtstromen
  2. Zienswijze voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn))
  3. Gunning aanbesteding accountantsdiensten
  4. Controleprotocol 2022

De volledige agenda met bijbehorende stukken en de uitzendingen van deze vergaderingen zijn te vinden via de bestuurspagina.


Opgavegerichte commissie

Commissie Financiën en Beleidsuitvoering