Zorg om blijvende droogte, hoop op nat voorjaar

Gepubliceerd op 11 november 2022

Update neerslagtekort en waterstanden 11 november.

Daar waar het neerslagtekort in het westen en noorden van Nederland wat afneemt, wil het bij ons in het oosten maar niet gaan regenen. Hier en daar valt er een buitje, maar dit is lang niet voldoende voor het herstel van de grondwaterstanden. Die staan dan ook nog steeds erg laag. Ook de komende week blijft het veelal droog. In het zuidelijk deel - en nu ook in het noordelijk deel - van ons beheergebied ligt het neerslagtekort boven de 5% droogste jaren. Er is nog steeds erg veel neerslag nodig om het voorjaar in te kunnen gaan met normale grondwaterstanden.

Daar waar we in ons gebied volledig afhankelijk zijn van regenwater - met name de hoge zandgronden in Twente – is er in de afgelopen weken onvoldoende regen gevallen om het neerslagtekort te laten dalen. In het noordelijk deel van ons gebied is meer regen gevallen, maar het tekort ligt daar nu ook boven de lijn van 5% droogte jaren. De verwachte neerslag voor de komende week zal het tekort ook niet verder laten afnemen.

Neerslagtekort

Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is gedaald en staat nu ruim onder de 5% droogste jaren. Op weerstation Twenthe meten we nog steeds een flink neerslagtekort van 301 mm. Dat tekort zal naar verwachting de aankomende week gelijk blijven. Het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen ligt met 160 mm ook weer ruim boven de lokale 5% droogste jaren. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied blijven we de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil houden, om zo veel mogelijk neerslag  vast te houden. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele en specifieke situatie ter plaatse.

De tijdens de zomer ingestelde onttrekkingsverboden zijn reeds per 1 november ingetrokken. Dat betekent dat op dit moment alleen het hele jaar door geldende beregeningsregeling van kracht is. Deze regeling houdt in dat indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw geen water meer afvoert er in dat deel van de watergang niet mag worden onttrokken. Dit geldt voor het overgrote deel van het gebied waar we geen water kunnen aanvoeren.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich nog steeds ruim onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met komende weersverwachting zal de grondwaterstand gelijk blijven. Dit is zorgelijk. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden met stuwen. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen, maar dan moet er wel neerslag vallen. We hopen dan ook  dat er de aankomende 5 maanden voldoende neerslag valt om dit te bewerkstelligen.

Waterkwaliteit

Door lage temperaturen en af en toe regen is de waterkwaliteit op de meeste plekken hersteld, omdat kouder water meer zuurstof kan bevatten. Ziet u toch happende of dode vissen, of andere problemen in het oppervlaktewater, meld het ons, dan kunnen wij kijken of en welke maatregelen we moeten nemen.