Natte weken goed voor (grond)waterstanden

Gepubliceerd op 6 januari 2023

Update neerslagtekort en waterstanden 6 januari

De kerstdagen en de jaarwisseling waren warmer en natter dan normaal voor de tijd van het jaar. Voor het verminderen van het neerslagtekort en herstel van de grondwaterstanden was de regen van afgelopen weken zeer welkom. We zijn er nog niet, dus met de voorspelde neerslag voor de komende weken zijn we best blij. In het noordelijk deel van ons gebied ligt het neerslagtekort nu onder de 5% droogste jaren. In het zuidelijk deel ligt dit nog wel ruim boven de 5% droogste jaren, maar is het tekort aanzienlijk verminderd.

Daar waar we in ons gebied volledig afhankelijk zijn van regenwater –  met name de hoge zandgronden in Twente – is er in de afgelopen weken flink neerslag gevallen. Dit heeft het neerslagtekort laten dalen en in de meeste beekjes stroomt er ook weer water, maar de stuwen staan nog steeds op zomerpeil. Dat doen we om het water zo lang mogelijk in het gebied vast te houden en het grondwater aan te vullen.

In het noordelijk deel van ons gebied is ook veel regen gevallen. Het tekort ligt daar nu ruim onder de lijn van 5% droogste jaren. Hier staan stuwen meest tussen zomer en winterpeil in en wordt maatwerk toegepast om enerzijds water vast te houden en anderzijds wateroverlast te voorkomen. De huidige en verwachte neerslag voor de komende week zal het tekort verder laten afnemen.

Neerslagtekort

Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is gedaald en staat nu ruim onder de 5% droogste jaren. Op weerstation Twenthe was dat nog niet het geval. Het neerslagtekort is daar de afgelopen 2 weken wel teruggelopen, van 249 mm naar 181 mm. Maar dat ligt nog steeds ruim boven de lijn van 5% droogte jaren. Normaal voor de tijd van het jaar is daar zelfs een overschot van ca. 75 mm. Het neerslagtekort zal naar verwachting de aankomende week verder dalen.

Het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen ligt met 33 mm nu onder de 5% droogste jaren. 2 weken geleden was dit nog 109 mm, dus het tekort neemt snel af. Normaal voor de tijd van het jaar is hier echter een overschot van ca. 125 mm. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied, met name in het zuidelijk deel, blijven we de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil houden. Daarmee houden we zo veel mogelijk neerslag vast. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele en specifieke situatie ter plaatse. Omdat veel en langdurige regen in deze periode van het jaar ook plaatselijk wateroverlast kan veroorzaken, zijn we alert.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden in het noordelijk deel van ons beheergebied zich rond het gemiddelde voor de tijd van het jaar. In het zuidelijke deel liggen ze nog onder het gemiddelde, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting stijgen.

We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden met stuwen. De bodem is de spons waarin het water wordt opgeslagen. Die proberen we met de regen die valt aan te vullen. We hopen dat er tot het voorjaar voldoende neerslag valt om de grondwaterstanden te herstellen voordat het groeiseizoen begint.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is op de meeste plekken in ons beheergebied goed. Het water is voldoende koud en kan daardoor meer zuurstof bevatten. Ziet u toch problemen in het oppervlaktewater, meld het ons! Dan kunnen wij kijken of er maatregelen genomen moeten worden.