Neerslagtekort richting normaal

Gepubliceerd op 27 januari 2023

Update neerslagtekort en waterstanden 27 januari.

De komende dagen zien we een overgang naar een wisselvallig weertype. In ons beheergebied staan, met name in het zuiden, nog steeds veel stuwen op zomerpeil. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting iets dalen.

De aankomende periode zien we een overgang naar een wisselvallig weertype met regelmatig regen of buien, weinig zon en vooral begin volgende week vrij veel wind. De temperaturen liggen daarbij over het algemeen iets boven normaal.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen in wateraanvoergebied op de meeste plekken tussen zomer- en winterpeil. In niet-wateraanvoergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie ter plaatse.

Grondwater

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden in het noordelijk deel van ons beheergebied zich iets boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar. In het zuidelijke deel staan de grondwaterstanden rond of iets onder het gemiddelde, zowel in natuur- als landbouwgebied. We willen graag het voorjaar in met redelijk hoge grondwaterstanden. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting dalen.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort op weerstation Twenthe is teruggelopen naar 105 mm. Dat ligt nog wel boven de lijn van 5% droogte jaren. Normaal voor de tijd van het jaar is daar een overschot van ca. 150 mm.

Op weerstation Hoogeveen registreren we nu een neerslagoverschot van 68 mm. Normaal voor de tijd van het jaar is hier een overschot van ca. 185 mm. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is op de meeste plekken in ons beheergebied goed. Het water is voldoende koud en kan daardoor meer zuurstof bevatten. Ziet u toch problemen in het oppervlaktewater, meld het ons! Dan kunnen wij kijken of er maatregelen genomen moeten worden.