Kiezer bepaalt richting belangrijke waterkeuzes voor de toekomst

Gepubliceerd op 13 februari 2023

Vandaag heeft watergraaf Stefan Kuks het startsein gegeven voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Hij deed dit door een heel groot verkiezingspotlood te water te laten, samen met Faduma Yussuf uit Emmen Bargeres en Barend van Zadelhoff uit Holtheme. Zij zijn samen met Gemma Nienhuis uit Enter, de gezichten van de campagne van waterschap Vechtstromen. Alle inwoners van Nederland mogen op 15 maart meebeslissen over de toekomst van water in hun buurt. Onderzoek laat zien dat ruim 90% van de inwoners uit Zuidoost-Drenthe, het Vechtdal en Twente het werk van de waterschap belangrijk vindt. Toch geeft ruim 60% van hen ook aan dat ze meer zouden willen weten over wat het waterschap in hun regio doet.

Resultaten extreem weer

Extreem weer komt steeds vaker voor. In het gebied van waterschap Vechtstromen is tweederde van de inwoners bekend met de rol van het waterschap bij extreem weer. Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Citisens in opdracht van de Unie van Waterschappen heeft uitgevoerd. Als inwoners gevraagd wordt om te kiezen geeft 88% aan liever vooraf te investeren om schade door droogte of wateroverlast te voorkomen ten opzichte van 9% die liever pas wil repareren als er schade is.

Het weer staat op zijn kop en verrast ons steeds. Heftige buien zorgen voor veel water. Accepteren we de schade óf investeren we in meer ruimte voor water? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Zeg het maar, op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen 2023.’ Stefan Kuks, watergraaf

Invloed van het water op de inrichting van Nederland

Het waterschapsbestuur heeft de komende jaren met meer van dit soort actuele dilemma’s te maken. De waterschappen willen bijvoorbeeld dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de effecten van extreem weer. Ongeveer 80% van de inwoners van waterschap Vechtstromen vindt dat het water bepaalt waar onze huizen komen, tegenover 7% die liever overal bouwt.

‘Goed waterbeheer zorgt ervoor dat we als Nederland, Nederland kunnen zijn. Het waterschap maakt mogelijk dat wij hier leven zoals we doen.’ Gemma Nienhuis, inwoner Enter

Zuivering van rioolwater

In Nederland worden steeds meer microverontreinigingen, zoals medicijnresten, in ons water aangetroffen. Deze worden doorgespoeld en komen via de riolering naar de rioolwaterzuivering.  Daarmee worden de kosten voor rioolwaterzuivering steeds hoger. Met meer dan 20 rioolwaterzuiveringsinstallaties zuivert waterschap Vechtstromen al het rioolwater in ons gebied. Acht op de tien inwoners uit het gebied van Vechtstromen vindt dat wij bewuster om moeten gaan met wat wij door de gootsteen spoelen, tegenover één op de tien die liever extra investeert in zuiveren. En tot welk niveau moet water worden gezuiverd? 58% kiest voor super schoon water, tegenover 28% die vindt dat een beetje vervuiling erbij hoort.

Moeite met kiezen? Check de Stemhulp

Op 15 maart kunnen Nederlanders hun stem laten horen over de toekomst van water in hun regio. Inwoners kunnen op verschillende manieren informatie krijgen over wat er precies te kiezen valt. Uit het onderzoek van Citisens blijkt dat bijna 70% van de inwoners van waterschap Vechtstromen daarvoor de stemhulp gebruikt. Deze kan ingevuld worden op www.vechtstromen.mijnstem.nl
Op www.vechtstromen.nl/verkiezingen is ook veel informatie te vinden over de verkiezingen en de standpunten van de politieke partijen.


Meer informatie

Wilt u meer weten over de waterschapsverkiezingen bij Vechtstromen of de stemhulp gebruiken. Zie de links hieronder.

Stempotlood bij Coevorden

Op de foto: Stefan Kuks, watergraaf waterschap Vechtstromen, Faduma Yussuf en Barend van Zadelhoff (twee van de drie regionale ambassadeurs).

Fotograaf: Jan Anninga

Onderzoeksverantwoording

De verkregen data zijn afkomstig uit twee onderzoeken van onderzoeksbureau Citisens (december en januari 2022). Het onderzoek is uitgezet onder het Citisens panel. Dat bestaat uit een groep van 62.000 Nederlanders die iedere maand hun mening geven over een actueel onderwerp. Deze groep panelleden is verdeeld over heel Nederland. Aan het onderzoek in januari deden 14.479 Citisens panelleden mee, 726 invullers daarvan zijn woonachtig in Waterschap Vechtstromen.