Voorlopige verkiezingsuitslag: BBB wordt ook grootste partij bij waterschap Vechtstromen

Gepubliceerd op 16 maart 2023

Donderdag 16 maart maakte watergraaf Stefan Kuks bekend dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de meeste stemmen heeft gekregen tijdens de waterschapsverkiezingen. Nieuwkomer BBB komt met 9 zetels in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Water Natuurlijk, nu nog de grootste partij in het waterschapsbestuur, wordt met 7 zetels de tweede partij. De BVNL, de andere nieuwkomer krijgt 1 zetel. 50 PLUS en de OuderenPartij hebben geen zetel weten te bemachtigen en verdwijnen uit het waterschapsbestuur. Daarnaast heeft de SGP ook dit keer niet voldoende stemmen gekregen om gekozen te worden.

De opkomst voor de waterschapsverkiezingen op woensdag 15 maart was 61,9%. Dat is hoger dan de opkomst van vier jaar geleden, die op 53,2% uitkwam.

Er zit nog enige onzekerheid in de uitslag omdat we nog niet de volle 100% uitslagen binnen hebben.

Watergraaf Stefan Kuks maakte de voorlopige verkiezingsuitslag bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in het waterschapskantoor in Almelo. Tien partijen hebben deelgenomen aan de verkiezingen. Hiervan hebben zeven partijen een plek bemachtigd in het algemeen bestuur.

Voorlopige uitslag partijen

Dit is de voorlopige uitslag:

  1. Water Natuurlijk, 26,3 % van de stemmen, 7 zetels
  2. CDA, 11 % van de stemmen, 2 zetels
  3. AWP, 5,5 % van de stemmen, 1 zetels
  4. VVD, 7,5 % van de stemmen, 2 zetels
  5. 50PLUS, 2,7 % van de stemmen, 0 zetels
  6. ChristenUnie, 4,8 % van de stemmen, 1 zetels
  7. Ouderenpartij, 1,1 % van de stemmen, 0 zetels
  8. SGP, 2,9 % van de stemmen, 0 zetel
  9. BBB, 34,6 % van de stemmen, 9 zetels
  10. BVNL, 3,8 % van de stemmen, 1 zetels

Verdeling zetels

Het algemeen bestuur van Vechtstromen telt 27 zetels. 23 zetels zijn bestemd voor de categorie ingezetenen (kandidaten politieke partijen) en worden verdeeld op basis van de verkiezingsuitslag. Daarnaast zijn er 4 zetels wettelijk gereserveerd voor de categorieën landbouw (2 zetels, aangewezen door LTO (land en tuinbouw organisatie)) en natuur (2 zetels, aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren).

Definitieve uitslag

Op donderdag 23 maart presenteren alle Nederlandse waterschappen de definitieve verkiezingsuitslag. Dit gebeurt voor waterschap Vechtstromen om 11.00 uur tijdens een openbare zitting van het stembureau in Almelo. Deze uitslag is op persoonsniveau; per partij wordt bekend gemaakt welke personen op basis van de verkiezingsuitslag recht hebben op een zetel in het algemeen bestuur. Het nieuwe algemeen bestuur wordt op woensdagavond 29 maart geïnstalleerd.