Na natte start groeiseizoen nu droger, vasthouden dat water

Gepubliceerd op 2 juni 2023

Update neerslagtekort en waterstanden 2 juni.

Na een natte start van het groeiseizoen, is het nu overwegend droog. Ook voor de komende twee weken wordt droog weer voorspeld en in de tweede week bovendien hogere temperaturen. Waar het mogelijk is zetten we onze stuwen hoger. Zo houden we zoveel mogelijk water vast in de watergangen en de bodem. Daarbij leveren we maatwerk, om overlast te voorkomen. In diverse watergangen hoort het water te stromen, omdat veel planten en waterdieren stromend water nodig hebben, stilstaand water is slecht voor deze dieren.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen in wateraanvoergebied op de meeste plekken op zomerpeil of iets daaronder. In niet-wateraanvoergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. We blijven tijdens het voorjaar en de zomer maatwerk leveren en we spelen in op de actuele situatie ter plaatse. Zo zit er een maximum aan de hoeveelheid water die we vast kunnen houden; wanneer de bodem vol is en stuwen te hoog zouden staan, kan er namelijk wateroverlast optreden. Er blijft ook stroming in veel watergangen nodig voor de planten en dieren die daar in leven. Veel van deze dieren gedijen niet in stilstaand water.

Rijn, IJssel en IJsselmeer

De waterstand op de Rijn en de IJssel is dalende en zal half juni onder het langjarig gemiddelde uitkomen.

Op het IJsselmeer staat het peil 5 centimeter hoger ingesteld dan normaal (-0,15 m NAP in plaats van -0,20 m NAP). Dit om beter voorbereid te zijn op een eventuele droogteperiode.

We nemen deze informatie mee in onze update, omdat we voor een deel van ons gebied water inlaten uit de IJssel via het Twentekanaal. Wanneer de waterstand in de IJssel erg laag is, kan er met behulp van extra pompen toch water worden ingelaten. Daarnaast wordt in het noordelijk deel van ons gebied tijdens droogte water ingelaten via het IJsselmeer. Dit heeft Rijkswaterstaat afgelopen zomer ook gedaan. Wanneer het water in de IJssel extreem laag mocht komen te staan, kan dat echter beperkingen geven voor de wateraanvoer naar ons beheersgebied.

Grondwater

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich boven of rond het gemiddelde, zowel in natuur- als landbouwgebied. We zijn het voorjaar met acceptabele grondwaterstanden gestart. Bomen, planten en gewassen groeien nu flink en gebruiken daardoor meer water. We blijven zo veel mogelijk neerslag vasthouden, vooral in het grondwatersysteem.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort op weerstation Twenthe is momenteel 54 mm. Dat ligt ruim onder de lijn van 5% droogste jaren, maar net boven het langjarig gemiddelde. Op weerstation Hoogeveen is er nu ook een neerslagtekort van 56 mm. Die waarde ligt boven de gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

In Nederland houden we 1 april aan als startdatum voor het groeiseizoen. Het KNMI begint op die datum met het berekenen van het neerslagtekort. Op 1 april begon het neerslagtekort in Twenthe en Hoogeveen daarom weer op nul.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is op de meeste plekken in ons beheergebied goed. Het water is voldoende koud en kan daardoor meer zuurstof bevatten. Ziet u toch problemen in het oppervlaktewater, meld het ons! Dan kunnen wij kijken of er maatregelen genomen moeten worden.