Baggeren De Wendel Almelo – Wierden

Gepubliceerd op 7 november 2023

Medio november starten we met het baggeren van twee gedeeltes van de beek De Wendel, tussen Almelo en Wierden. We beginnen in De Wendel ten zuiden van de spoorlijn Almelo – Wierden, daarna gaan we door naar het gedeelte ten zuiden van de Beverdamsweg.

De sliblaag wordt uit de beek gehaald. In het zuidelijke deel wordt de bagger met een schuifboot naar de overslaglocaties geschoven waar een kraan de bagger uit het water haalt en overslaat in een vrachtwagen. In het noordelijke deel wordt de bagger met een kraan uit de waterloop gehaald en direct een vrachtwagen overgeslagen. De vrachtwagens met vloeistofdichte laadbakken voeren de baggerspecie via de straten af naar een erkende verwerkingslocatie.

We proberen overlast in de directe omgeving tot een minimum te beperken, maar kunnen dit niet helemaal voorkomen. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting ongeveer vier weken.

Waarom baggeren

Het waterschap laat watergangen, zoals beekjes, slootjes en vijvers, gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger, wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een slootje of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.


De Wendel Almelo - Wierden

De Wendel

De Wendel Beverdamsweg

De Wendel Beverdamsweg