Woensdag 11 juli


Er is sinds dinsdag enige neerslag gevallen, maar dit heeft nog geen effect op de droogte. Het is en blijft extreem droog in ons werkgebied, met name in Twente. De droogte zal naar verwachting de komende twee weken verder toenemen. We zien ook steeds meer droogval van sloten en beken waar we geen water kunnen aanvoeren.

Vissterfte verwacht door zuurstoftekort

We verwachten de komende tijd meer problemen in water in sloten, beken, vijvers, kanalen en vaarten door droogte en oplopende watertemperaturen, hierdoor ontstaat zuurstoftekort. Dit kan leiden tot vissterfte, blauwalg en botulisme. Ziet u dode watervogels of vissen, of vissen in nood? Meld het ons direct.

Zuiveringen helpen zuurstofpeil enigszins te verhogen

Op sommige plekken kunnen onze zuiveringen helpen. Het afvalwater wordt meer belucht dan we normaal gesproken doen. Het effect hiervan is dat het ammoniumgehalte van het gezuiverde water enigszins omlaag gaat en het nitraatgehalte omhoog. Dit heeft een positief effect op het zuurstofgehalte in het water waar het gezuiverde water in terechtkomt. Op de rioolwaterzuiveringen in Haaksbergen en Oldenzaal zetten we hier een tandje extra bij omdat het gebied daar extreem droog is.

waterzuivering terugdringen ammonium in effluent

In geval van hoosbuien

Hoewel de weersvoorspellingen op korte termijn hier geen aanleiding voor geven, bereiden we ons alvast voor op eventuele hoosbuien die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld aan het eind van deze droogteperiode. We verwijderen vuil uit roosters. Persleidingen in ons rioolstelsel spoelen we door en ook gemeenten in ons gebied hebben extra aandacht voor het doorspoelen van de riolering en het verwijderen van vuil bij afvoerputjes. Mochten er hoosbuien ontstaan, dan is er minder kans op verstoppingen door vuil zodat regenwater goed kan wegstromen. En wanneer door hevige regenval het riool het water niet kan verwerken en zich toch een overstort voordoet, dan stroomt er minder vuil uit het riool mee.