Beregeningsregeling


Maandag 9 juli

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Gelet op de aanhoudende droogte in ons beheergebied, is het per direct verboden water te onttrekken uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn. De gebieden waar nog wel aanvoer mogelijk is geldt nog steeds de beregeningsregeling. Zie ook het onttrekkingsverbod.

Vrijdag 6 juli

In verband met de droogte is de crisisorganisatie van het waterschap opgeschaald. Met name in Twente is het erg droog. We treffen diverse maatregelen die gericht zijn op sparen, aanvoeren en accepteren. Er wordt water ingelaten van uit het Twentekanaal en het IJsselmeer (via de Hoogeveense Vaart en het Oranjekanaal) om waar mogelijk water aan te voeren. Verder is in ons hele werkgebied de beregeningsregeling actief en is er een verbod van kracht op het onttrekken van water uit vijvers binnen de bebouwde kom. Het sparen en aanvoeren van water is echter eindig en op sommige locaties zijn er al geen opties meer om de droogte te beperken.

Woensdag 4 juli

Vanaf vandaag handhaven onze medewerkers strenger op het naleven van de beregeningsregeling. Eerder zijn zij het veld al in geweest om te waarschuwen. De aanhoudende droogte in combinatie tot onttrekking uit oppervlaktewater leiden tot een tekort, wij zijn dan ook genoodzaakt hier streng op toe te zien. Zie de beregeningsregeling.

Dinsdag 3 juli

De beregeningsregeling blijft van kracht. Er mag beregend worden uit oppervlaktewater zolang de benedenstroomse stuw nog overloopt. Als die stuw niet meer overloopt geldt automatisch een onttrekkingsverbod. Bij overtreding zijn we genoodzaakt te handhaven.

Vrijdag 29 juni

Waar mogelijk laten we water uit het Twentekanaal in beken stromen. Voor het Drentse gedeelte van ons beheergebied wordt door waterschap Drents Overijsselse Delta water aangevoerd vanuit het IJsselmeer. Deze wordt met gemalen vanuit het IJsselmeer via de Hoogeveense Vaart en het Oranjekanaal ons hoger gelegen gebied ingepompt.

De extreme droogte maakt dat we nauw toezien of de geldende beregeningsregeling wordt nageleefd. Er mag beregend worden uit oppervlaktewater zolang de benedenstroomse stuw nog overloopt. Als die stuw niet meer overloopt geldt automatisch een onttrekkingsverbod. Bij overtreding zijn we genoodzaakt te handhaven.


Algemene informatie over

Carroussel beregenen droogte