Update van 29 juni


Waar mogelijk laten we water uit het Twentekanaal in beken stromen. Hierbij is het noodzakelijk om essentiële watergangen schoon te houden om belemmering voor wateraanvoer te voorkomen. Ook als er hoosbuien komen is het belangrijk dat de watergangen schoon zijn, om het water juist af te kunnen voeren.

De extreme droogte maakt dat we nauw toezien of de geldende beregeningsregeling wordt nageleefd. Er mag beregend worden uit oppervlaktewater zolang de benedenstroomse stuw nog overloopt. Als die stuw niet meer overloopt geldt automatisch een onttrekkingsverbod. Bij overtreding zijn we genoodzaakt te handhaven.

Door de droogte kunnen ook andere vervelende zaken ontstaan, zoals blauwalg  en botulisme . Ook vissterfte door zuurstofgebrek komt dan vaak voor. Door de hoge temperaturen bevat het water namelijk veel minder zuurstof, wat nog versterkt wordt door overmatige alg-groei. Als u dode watervogels en vissen aantreft is het sowieso raadzaam om dit te melden bij het waterschap.

Gezien de problemen met de waterkwaliteit is het tijdens deze extreem warme en droge periode extra belangrijk om alleen in officieel door het waterschap gecontroleerd natuurwater te zwemmen. De officiële natuurwater zwemlocaties en de kwaliteit is te vinden op www.zwemwater.nl of via de zwemwater app.