Update van 3 juli


Op dit moment zijn er nog geen grote problemen die voortkomen uit de lokale droogte. Dit kan echter veranderen nu de droogte en de warmte doorzetten. Met name bij watertemperaturen boven de 20 graden kunnen er problemen ontstaan met de waterkwaliteit. Ook kunnen er lokale hoosbuien ontstaan, met eventueel grote overlast voor mens en natuur.

We meten op sommige plekken een neerslagtekort van 185mm. Normaal in deze periode is dit 85mm. De verwachting is dat het de komende 15 dagen droog zal zijn, met veel wind en verdamping. Daardoor kan het neerslagtekort lokaal oplopen tot boven de 245mm. We laten ondertussen volop water in, onder meer via het Twentekanaal. We verwachten daar op korte termijn geen beperkingen op.

De beregeningsregeling blijft van kracht. Er mag beregend worden uit oppervlaktewater zolang de benedenstroomse stuw nog overloopt. Als die stuw niet meer overloopt geldt automatisch een onttrekkingsverbod. Bij overtreding zijn we genoodzaakt te handhaven.