Update van 6 juli


Het is extreem droog, vooral in Twente. De waterpeilen in beken en sloten zakken snel, want helaas kunnen we niet overal extra water inlaten uit bijvoorbeeld het Twentekanaal. Onze specialist Robert de Lenne vertelt over de actuele situatiein deze video.

Neerslagtekort stijgt

Het is momenteel erg droog in Nederland, gemiddeld ligt het neerslagtekort op 181 mm. Dergelijke waarden komen gemiddeld eens per 20 jaar voor. Normaal ligt het tekort in juli op ongeveer 85 á 90 mm. In het Zuidoosten van Twente en de Achterhoek is het nog droger dan het landelijk gemiddelde. Hier is het neerslagtekort op sommige plaatsen al opgelopen tot meer dan 210 mm. De droogte in Twente is extra waarneembaar, omdat het gebied primair afhankelijk is van regenval en de wateraanvoermogelijkheden beperkt zijn.

Verwachting: droogte houdt aan

Voor komende week wordt geen neerslag voorspeld en de verwachting na volgende week is onzeker. Het ziet er naar uit dat de droogte zal aanhouden.

Maatregelen Vechtstromen

In verband met de droogte is de crisisorganisatie van het waterschap opgeschaald. Met name in Twente is het erg droog. We treffen diverse maatregelen die gericht zijn op sparen, aanvoeren en accepteren. Er wordt water ingelaten van uit het Twentekanaal om waar mogelijk water aan te voeren. Verder is in ons hele werkgebied de beregeningsregeling actief en is er een verbod van kracht op het onttrekken van water uit vijvers binnen de bebouwde kom. Het sparen en aanvoeren van water is echter eindig en op sommige locaties zijn er al geen opties meer om de droogte te beperken.

Sluis de Haandrik gesloten

Omdat het waterpeil op de Vecht sterk daalt is vanaf vrijdag 6 juli de sluis De Haandrik gesloten. Bij elke schutbeurt verliezen we water in het gebied en dat willen we nu voorkomen. Daarnaast lopen botenbezitters de kans dat hun boten op de stenen lopen en beschadigd raken. Sluis De Koppel blijft voorlopig nog open. De maatregel heeft geen gevolgen voor de evenementen die in het weekend in Hardenberg gaan plaatsvinden.