Update van 9 juli


Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Gelet op de aanhoudende droogte in ons beheergebied, is het per 9 juli verboden water te onttrekken uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden (uit bijvoorbeeld het Twentekanaal) zijn. Zie de bekendmaking. De hoeveelheid water in de Rijn en de IJssel is nog wel voldoende om water in ons gebied te kunnen laten. Maar met dit water kunnen we niet alle gebieden voorzien.

Droogtesituatie Twente

Het neerslagtekort in ons gebied is lokaal opgelopen tot boven de 240 mm. De verwachting is dat er de komende week nauwelijks neerslag zal vallen. Na deze week neemt de kans op neerslag weliswaar toe, maar ook die hoeveelheden zijn te gering om het neerslagtekort te compenseren. De watertemperatuur is ondertussen boven de 20 graden.

De hoeveelheid water in de Rijn en de IJssel zijn nog wel voldoende om water in ons gebied te kunnen laten. Maar met dit water kunnen we niet alle gebieden voorzien. De watergangen op de hoger gelegen zandgronden hebben bijna of in het geheel geen afvoer meer en sommigen vallen nu droog.

Het fietspontje Zwieseborg gesloten

Het fietspontje nabij de Zwieseborg is sinds 9 juli gesloten in verband met de te lage waterstand. Luister ook het interview met Gerrit van Munster.

Wanneer het waterpeil het weer toelaat dat het pontje weer kan varen laten wij u dat weten.

Maatregelen

In verband met de droogte is de crisisorganisatie van het waterschap opgeschaald. Met name in Twente is het erg droog. We treffen diverse maatregelen die gericht zijn op sparen, aanvoeren en accepteren. Er wordt water ingelaten van uit het Twentekanaal en het IJsselmeer (via de Hoogeveense Vaart en het Oranjekanaal)  om waar mogelijk water aan te voeren. Het sparen en aanvoeren van water is echter eindig en op sommige locaties zijn er al geen opties meer om de droogte te beperken.