Koning Willem-Alexander opent schaapskooi Bargerveen


Vandaag is Koning  Willem-Alexander op werkbezoek in natuurgebied het Bargerveen. Het Bargerveen is een uniek natuurgebied van hoogveen in Zuid-Oost Drenthe. Waterschap Vechtstromen werkt samen met betrokken partijen in dat gebied om het voortbestaan van het hoogveen zoveel mogelijk te faciliteren. Hoogveen heeft namelijk een hoge grondwaterstand nodig. Daarbij moeten dan ook de belangen van andere omliggende partijen worden mee genomen. Een complex, maar ook boeiend proces.

Maar vandaag was het feest in het Bargerveen:

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende samen met schaapsherder Luuc Bos op donderdag 27 september de nieuwe schaapskooi in het Bargerveen. De schaapskooi, die onderdak biedt aan ruim 1000 schapen en 110 runderen, is de kroon op de natuurontwikkeling Bargerveen. Naast de schaapskooi bezocht de Koning ook informatiecentrum annex horecagelegenheid Bij Wollegras.

In gesprek met organisaties

Het bezoek van de Koning startte met een rondrit met de Veenland Express door het hoogveengebied Bargerveen. Daarna werd de koning ontvangen op het terrein van de schaapskooi in Weiteveen voor de officiële opening. De Koning praatte uitgebreid met uitbaters van Bij Wollegras, betrokken organisaties, ondernemers en inwoners die actief hebben bijgedragen bij de ontwikkeling van het gebied. Het bezoek werd feestelijk afgesloten met een optreden van Daniël Lohues. Volgens voorzitter van Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek Nynke Houwing was de opening erg geslaagd: "Het was een prachtige zonnige dag. In het bijzijn van inwoners en genodigden opende de Koning de schaapskooi in Bargerveen. Dit is het prachtige resultaat van een jarenlange grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland en de inzet van alle partijen voor de natuurontwikkeling Bargerveen."

Hier kom ik weg

De schaapskooi is de grootste en meest innovatieve van Nederland. Het ontwerp van deze schaapskooi is losjes gebaseerd op het beroemde schilderij De Plaggenhut van Vincent van Gogh. De afgelopen jaren is in opdracht van de provincie Drenthe door de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek met ondersteuning van Prolander al veel aan waterbeheer, recreatie en natuurontwikkeling uitgevoerd in het gebied. In de bestuurscommissie zijn de partners provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, gemeente Emmen, waterschap Vechtstromen, LTO Noord en de NAM vertegenwoordigd. Aannemer Brands bouwde de schaapskooi en aannemer Oosterhuis zorgde voor de aanleg van de waterbuffers, de slenk, de wandel- en fietspaden en de bruggen in de Zuidersloot. Allemaal om het uniek levend hoogveen in het Bargerveen te beschermen. De aanleg van leemruggen zorgt ervoor dat inwoners van Weiteveen droge voeten houden in tijden van hoog water. De schapen en koeien houden de natuur op peil. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Met trots en gevoel van saamhorigheid hebben we hard gewerkt aan het beschermen, beleven en benutten van dit uniek stukje natuur in Drenthe. De woorden van Daniël Lohues ‘hier kom ik weg’ verwoorden dit gevoel perfect!”

Grensoverschrijdende samenwerking

De schaapskooi wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met 2,4 miljoen euro door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.