Wie is Nettie Aarnink?

Gepubliceerd op 6 augustus 2019

In mei is ons nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd nadat we volgend op de waterschapsverkiezingen al een nieuw algemeen bestuur hadden gekregen. En daarmee is een nieuwe bestuursperiode aangebroken met een nieuw bestuursakkoord. Het nieuwe dagelijks bestuur wordt gevormd door Stefan Kuks (watergraaf) en Nettie Aarnink, Hans van Agteren, Erik Lievers en Wim Stegeman (db-leden). De komende tijd stellen zij zich met korte online interviews aan u voor. Deze keer:

Nettie Aarnink

Een boerendochter, geboren in Ootmarsum. Na een studie in Wageningen en vele werkzame jaren in Oost Afrika kwam ze terug naar Twente. “Ik woon in Klein Agelo, nabij Ootmarsum, op voorvaderlijke grond, tussen het hout. Mijn vader had iets met houtwallen en dat heb ik ook. Vroeger gebruikt als veekering of een voorraad bouwmaterialen. Nu geven houtwallen schaduw en verkoeling, slaan ze CO2 op en de ondergroei biedt onderdak voor klein wild, vele vogels en insecten”. Naast het besturen van Vechtstromen zet ze zich in voor de Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omgeving. “Van deze mooie historische kring met meer dan 500 leden mag ik al heel wat jaren voorzitter zijn”.

Wat heb je met water?

"Water is van ons allemaal, maar water is niet vanzelfsprekend altijd en onbeperkt beschikbaar. Daarom wil ik de zorg om voldoende en schoon water met zoveel mogelijk partners delen en deze zorg in acties omzetten.

Voldoende water is zeker van belang op de hoge zandgronden hier in het oosten van Nederland waar door de droogte van vorig jaar de grondwaterstanden nog niet hersteld zijn.  Men zegt wel eens ‘grond is emotie’ maar zeker weten dat we dat binnenkort ook van water kunnen zeggen. Naast voldoende water is schoon water de belangrijkste sleutel voor een gezonde leefomgeving. “Jouw water is mijn water”, zeg ik wel eens om de kringloopgedachte te benadrukken. En dat zeg ik tegen een boerin, een boswachter, een scholier maar ook tegen een gedeputeerde. Ik zie mensen dan denken, een wenkbrauw trekt op, waarna meestal een glimlach verschijnt. Zolang we allemaal zorgen dat er geen troep in het water komt hoeven wij het als waterschap er niet uit te halen. Daar wil toch iedereen aan meewerken?"

Waarom bestuurder geworden bij Vechtstromen?

"Als lid van Water Natuurlijk weet ik me gesteund door een groeiende vraag naar voldoende en schoon water in stad en land. In het waterschapsbestuur kan ik een stem geven aan de zorg om de kwaliteit van natuur en landschap. Mooi trouwens dat we als waterschap hiertoe worden uitgedaagd door landbouw- en natuurorganisaties in Drenthe en Overijssel.

Ik zie mijzelf als een verbinder met oog voor kwaliteit en diversiteit. Ik ben er dan ook trots op dat we met het nieuwe bestuur een breed gedragen bestuursakkoord hebben weten te formuleren. Een blauwgroen akkoord met meer middelen voor vergroening, biodiversiteit, waterkwaliteit en duurzaamheid. Een ambitieus akkoord dat we als bestuur graag samen met grondeigenaren, inwoners en andere partners in Zuidoost Drenthe, Vechtdal en Twente willen realiseren."

Wat hoop je de komende vier jaar te bereiken?

"Het zou mij een lief ding zijn als we het voor elkaar kunnen krijgen de sponswerking van stad en land te vergroten. Dit vergt omdenken en herontwerpen van ons watersysteem om meer water te kunnen bergen bij wateroverlast, maar ook om het water beter te kunnen vasthouden bij droogte."

Wat is voor jou de waarde van een breed gedragen bestuursakkoord?

"Ik vind het geweldig mooi dat alle fracties hun bijdrage hebben geleverd aan het bestuursakkoord. Dat er een breed draagvlak is voor de blauwgroene koers. En graag vaar ik deze koers in partnerschap met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.".