Start baggerwerkzaamheden kanaal Almelo-Nordhorn

Gepubliceerd op 8 maart 2019

Komende weken baggert waterschap Vechtstromen het kanaal Almelo–Nordhorn tussen de Zenderseweg en het punt waar het kanaal Almelo-Nordhorn samenkomt met het Lateraalkanaal in Almelo.

Begin maart start aannemer J.P. Schilder met de voorbereidende werkzaamheden. Het kanaal wordt dan met een cutterzuiger gebaggerd en de bagger wordt via een leiding naar een depot gepompt. Een deel van de baggerspecie wordt lokaal verwerkt en een deel wordt afgevoerd. We proberen de overlast in de omgeving tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind juni 2019.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat watergangen, zoals beekjes, kanalen en vijvers, gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger, wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een kanaal of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.