Melding vervuilde watergang bij Klijndijk


De vervuilde watergang ter hoogte van het Oranjekanaal in de buurt van Klijndijk is doorgespoeld. Het water heeft weer een natuurlijke kleur en de prikkelende geur is verdwenen.

Na een melding, hebben we maandag 29 april in een watergang ter hoogte van het Oranjekanaal in de buurt van Klijndijk, een groen blauwe verkleuring van het water geconstateerd. Verder hing er een prikkelende geur en is er een licht verhoogd PH-gehalte gemeten. Het zuurstofgehalte was echter prima en waren er ook geen dode dieren of planten aangetroffen.

Onze toezichthouders hebben een watermonster afgenomen, dat ter analyse naar het laboratorium is gezonden. Er zijn verder geen bijzonderheden of sporen van een lozing aangetroffen in de buurt van de watergang.

Als maatregel hebben we bij de vervuiling de benedenstroomse stuw omhoog gezet en het water een tijdje ‘gestuwd’. Daardoor hebben we het water in de watergang verdund met nieuw aangevoerd water. Nadat we maximaal hebben gestuwd, is betreffende watergang dinsdagmiddag 30 april doorgespoeld.

Gezien de grote verdunning van het water verwachten we geen problemen in het benedenstroomse gebied. Toch raden we de agrariërs in de buurt van de Slenerstroom ter hoogte van het Oranjekanaal aan om een paar dagen niet te beregenen als het niet noodzakelijk is.