Voordracht kandidaat dagelijks bestuursleden Vechtstromen


Formateur Bart Krol heeft vorige week met vier partijen gesproken die uitvoering willen geven aan het bestuursakkoord dat op 24 april bijna unaniem is vastgesteld door het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Dit gesprek is positief verlopen en Nettie Aarnink (Water Natuurlijk), Wim Stegeman (CDA), Hans van Agteren (AWP niet politiek wel deskundig) en Erik Lievers (fractie Bedrijven) hebben aangegeven graag het nieuwe dagelijks bestuur te willen vormen.

Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen

De voorgestelde portefeuilleverdeling is op hoofdlijnen als volgt:

  • Stefan Kuks: voorzitter;
  • Nettie Aarnink: watersysteem;
  • Wim Stegeman: watersysteem en financiën;
  • Hans van Agteren: watersysteem en waterketen;
  • Erik Lievers: waterketen.

Op een nog te bepalen moment tussen 22 en 29 mei volgt het zogenoemde ‘constituerend beraad’. In dit overleg zal het nieuwe dagelijks bestuur gedetailleerde en nadere afspraken maken over onder meer de portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in overleggen.

In de komende periode wordt een risicoanalyse integriteit uitgevoerd naar de kandidaat dagelijks bestuursleden. Het algemeen bestuur besluit op 22 mei over het voorstel de kandidaat dagelijks bestuursleden te benoemen. In deze vergadering van het algemeen bestuur wordt ook afscheid genomen van de vertrekkende dagelijks bestuursleden.

Nettie Aarnink en Wim Stegeman hadden de afgelopen bestuursperiode zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen. Hans van Agteren en Erik Lievers treden nieuw toe tot het dagelijks bestuur. Hans van Agteren is onder meer wethouder geweest van de gemeente Enschede. Erik Lievers was onder meer gedeputeerde van de provincie Overijssel, wethouder van de gemeente Hengelo en is op dit moment senior-consultant bij een adviesbureau.