Iets lagere (grond)waterstanden dan gemiddeld


We zijn op 1 april het groeiseizoen gestart met herstelde grondwaterstanden. Maar door de afgelopen droge periode, met droge oostenwind is de toplaag van de bodem behoorlijk uitgedroogd. Hierdoor neemt de watervraag toe en zakken de grondwaterstanden. Regen is welkom, maar het ziet ernaar uit dat het nog even droog blijft.

We zijn vanzelfsprekend alert en hebben geleerd van de vorige droge jaren. Daarom zijn we ons, net als veel agrariërs en andere grondeigenaren, al een tijdje aan het voorbereiden op een eventuele droge periode. In de winter hebben we veel water vastgehouden en op veel plekken staat de streefpeilen nog steeds hoger ingesteld.

Grondwaterstanden

Op 15 april bedroeg het neerslagtekort ter plaatse van neerslagstation Twenthe en Hoogeveen respectievelijk 38,5 en 36,5 mm. In een gemiddeld jaar is dit circa 2 á 4 mm. Dat is dus best veel. De verwachting is dat het neerslagtekort de komende twee weken nog verder zal toenemen met circa 35 mm. Door het neerslagtekort, de felle zon (Zoetwaterstrategie Oost Nederland) en de droge oostenwind is de toplaag van de bodem sterk uitgedroogd. Op veel plaatsen wordt daarom nu al beregend. Gezien de neerslagverwachting voor de komende 14 dagen is de verwachting dat de grondwaterstand verder zal dalen, naar een lager niveau dan normaal.

Oppervlaktewater

Zoals gewoonlijk beginnen we nu ook wat water aan te voeren. Dit kan in 40% van ons gebied en gebeurt vanuit het Twenthekanalensysteem en de Drentse kanalen. Door de vele regen in de winter en de maatregelen om water vast te houden is er in dit deel van het gebied niet veel extra water nodig.

In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren (60%), hebben we vanzelfsprekend de afgelopen winter ook zoveel mogelijk water vastgehouden. We zien echter wel dat in de bovenlopen op de hoge zandgronden de afvoer nu terugloopt. De verwachting is dat de afvoer in deze gebieden de aankomende dagen verder zal teruglopen als gevolg van dalende grondwaterstanden.

Verschillende soorten droogte

Als we het hebben over droogte, dan onderscheiden we daarin 3 soorten. Namelijk de meteorologische droogte, de bodemvochtdroogte en de hydrologische droogte.

De meteorologische droogte gaat over het neerslagtekort. Het verschil tussen de hoeveelheid neerslag die valt en de hoeveelheid water die verdampt door de zon en de wind.

De bodemvochtdroogte gaat over het vochtgehalte in de bovenste laag van de bodem. Als het lange tijd niet regent, dan droogt de toplaag van de bodem uit, waardoor bijvoorbeeld de behoefte voor beregening toeneemt.

Dan is er ook nog de hydrologische droogte. Dit is waar we als waterschap voornamelijk over spreken als we het over droogte hebben. We hebben het dan over de afvoer van water die (nog) plaatsvindt in de watergangen en de grondwaterstanden ten opzichte van de gemiddelden voor dat moment.

Het kan dus zo zijn dat na een natte winter het neerslagtekort (meteorologische droogte) snel oploopt, zoals nu. Door dat tekort en de felle zon met droge oostenwind van de afgelopen weken is ook de toplaag van de grond op dit moment erg droog (bodemvochtdroogte). Toch leidt dit alles nog niet meteen tot het zorgelijk uitzakken van de grondwaterstanden (hydrologische droogte).


Meer informatie

Carroussel beregenen droogte

Op deze pagina vindt u doorlopend actuele informatie over neerslagtekort en droogte. Inclusief grafiekenpagina.