Droogte neemt verder toe


We zijn het groeiseizoen op 1 april gestart met herstelde grondwaterstanden. Maar het neerslagtekort is de afgelopen weken snel opgelopen. De toplaag van de aarde droogt verder uit, op de hoge zandgronden vallen watergangen droog en de grondwaterstanden dalen verder. Verder wordt er op korte termijn niet veel regen verwacht.

We willen benadrukken dat het daarom belangrijk is om water te sparen en te besparen. Onze streefpeilen staan onverminderd hoog ingesteld en we weten dat veel agrariërs en andere grondeigenaren ook zoveel mogelijk water vasthouden.

Neerslagtekort

Op 23 april bedroeg het neerslagtekort ter plaatse van de neerslagstations Twenthe en Hoogeveen ongeveer 65 mm. In een gemiddeld jaar is dit circa 12 á 15 mm. Gezien de neerslagverwachting voor de komende 14 dagen is de verwachting dat het neerslagtekort nog verder zal oplopen. In 40% van ons gebied kunnen we water aanvoeren en dan doen we nu ook. In 60% van ons gebied zijn we afhankelijk van neerslag. Daarom doen we, net als veel agrariërs en andere grondeigenaren, ons uiterste best om water vast te houden. Toch zien we dat de grondwaterstanden dalen en dat er op de hoge zandgronden al watergangen droog aan het vallen zijn.

Beregening

In ons gebied wordt al veelvuldig beregend en water onttrokken aan de watergangen. Onze toezichthouders controleren of er volgens de geldende regels wordt gehandeld. Ook kijken ze of er geen verkeerde droogtemaatregelen worden genomen, zoals het plaatsen van zelfgemaakte dammen in keurwaterlopen. Op dit moment geldt voor het onttrekken van oppervlaktewater de beregeningsregeling  en zijn er nog geen onttrekkingsverboden van kracht. De regels voor het ‘Onttrekken en lozen van grondwater" vindt u in het loket’

Verschillende soorten droogte

Als we het hebben over droogte, dan onderscheiden we daarin 3 soorten. Namelijk de meteorologische droogte, de bodemvochtdroogte en de hydrologische droogte.

De meteorologische droogte gaat over het neerslagtekort. Het verschil tussen de hoeveelheid neerslag die valt en de hoeveelheid water die verdampt door de zon (Zoetwaterstrategie Oost Nederland) en de wind.

De bodemvochtdroogte gaat over het vochtgehalte in de bovenste laag van de bodem. Als het lange tijd niet regent, dan droogt de toplaag van de bodem uit, waardoor bijvoorbeeld de behoefte voor beregening toeneemt.

Dan is er ook nog de hydrologische droogte. Dit is waar we als waterschap voornamelijk over spreken als we het over droogte hebben. We hebben het dan over de afvoer van water die (nog) plaatsvindt in de watergangen en de grondwaterstanden ten opzichte van de gemiddelden voor dat moment.