Verkoeling zoeken? Pas op voor blauwalgen


In stilstaand of weinig stromend water ontstaan met hoge temperaturen snel blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn). Op verschillende plekken in ons beheergebied is reeds blauwalg geconstateerd of is er een vermoeden van blauwalg. Met de komende periode van zeer warm en droog weer zijn de omstandigheden voor het groeien van blauwalgen gunstig. Ga niet zwemmen in natuurplassen en laat uw huisdier niet het water in gaan, maar kies voor zwemplassen die gecontroleerd worden.

Waterkwaliteit onder druk in de zomer

We onderhouden onze sloten, beken en rivieren zorgvuldig. Maar toch kunnen we niet verhinderen dat de kwaliteit van water in vijvers, sloten en beken in ons gebied in warme zomerperiodes onder druk komt te staan. Met name als de watertemperatuur oploopt tot boven de 20 graden. Dit zorgt voor minder zuurstof in het water en goede omstandigheden voor het ontstaan van blauwalg.

Wat is blauwalg en wat is het gevaar?

Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. In water dat stilstaat of niet snel stroomt komen blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) voor. Met hun blauwgroene pigment kunnen ze erg goed licht opvangen waardoor ze snel groeien. Als de temperatuur van het water hoog wordt, overheersen ze andere soorten algen en kunnen ze een drijflaag vormen. Als mensen het water binnen krijgen, kan het maag- en darmklachten veroorzaken. Contact met het water kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Ook kunnen mensen pijn in hun hoofd, oren en ogen krijgen en sloom worden. Daarnaast komen duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp voor. Ook huisdieren die water met blauwalgen binnenkrijgen kunnen ziek worden.

Het waterschap plaatst geen waarschuwingsborden bij aanwezigheid van blauwalg. Dit om schijnveiligheid te voorkomen op plekken waar (nog) geen borden zouden staan.

Wat doet het waterschap?

Wij adviseren u te zwemmen in officieel aangewezen zwemwater. Wij controleren tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) regelmatig de kwaliteit van het zwemwater. Is er blauwalg aangetroffen, dan kondigt de provincie een waarschuwing, negatief zwemadvies of een zwemverbod af.

Wat kunt u zelf doen?

Neem waarschuwingen over blauwalg serieus. Vermijd contact met het besmette water en zorg dat uw huisdieren er niet mee in aanraking komen. Bent u toch in aanraking met het water gekomen? Was uw handen en/of neem een douche.

Zwem in officiële zwemwateren, hier wordt regelmatig gecontroleerd op  kwaliteit. Zie www.zwemwater.nl voor een zwemplas bij u in de buurt!