Woensdag vergadering algemeen bestuur


Op woensdagavond 16 december om 19.30 uur vergadert het algemeen bestuur online via het videoplatform Zoom.

Op de agenda staat de definitieve beëindiging slibverwerking in de slibverwerkingsinstallatie Goor. Meer informatie en de volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op de vergaderingen pagina.

U bent van harte welkom om de digitale vergadering te volgen. Stuur een e-mail naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl en ontvang de benodigde informatie en inloggegevens.