Wij werken al 50 jaar aan schoon water


Wat gebeurt er als de 23 rioolwaterzuiveringen van waterschap Vechtstromen niet werken? Dan komt het vieze water van 805.000 inwoners rechtstreeks in de natuur. 50 jaar geleden was dat nog normaal!

Het water in veel rivieren, beken, kanalen, sloten, plassen en meren werd vroeger wel omschreven als “stinkende, giftige poelen”. Je kon er eind jaren ’60 of zelfs nog in de jaren ’70 beslist niet recreëren, veel te gevaarlijk!

Schoon water vanzelfsprekend?

In de jaren 60 zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd. Het was daarmee één van de voorlopers op de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) die op 1 december 1970 in werking trad. Dat is nu 50 jaar geleden. Daarmee kwam de wettelijke taak van het zuiveren van afvalwater bij de waterschappen in Nederland (en dus ook bij Vechtstromen) terecht, met als doel de verontreiniging van oppervlaktewater tegen te gaan. Ook werd ingezet op toezicht op bedrijfsmatige lozingen. Een onmisbare en vaak onderschatte rol bij het verbeteren van schoon water. Waterschappen en Rijkswaterstaat stoppen veel energie in het proces van vergunningverlening en handhaving op lozingen. Inmiddels is de WVO afgeschaft en opgegaan in de Waterwet en is het een vanzelfsprekendheid dat de waterschappen zich bezighouden met de waterkwaliteitstaken.

Uitdagingen

In de afgelopen 50 jaar is er dus veel veranderd langs ons water. Recreatie is weer mogelijk. De overmatige algenbloei (plotseling optredende overmatige groei van algen waardoor het water groen wordt en er drijflagen kunnen ontstaan) is verdwenen. En het oppervlaktewater is zodanig gezuiverd dat er weer overal vis zwemt, wel meer dan 40 soorten! Het dode water is nu weer een gezond aquatisch ecosysteem. Maar er zijn nog genoeg uitdagingen voor nog schoner water. Hoe krijgen we bijvoorbeeld medicijnresten en microplastics (microscopisch kleine plasticdeeltjes) uit ons water?


bollen in aanbouw

Kijk voor prachtige beelden, filmpjes en meer informatie over 50 jaar schoon water en onze rioolwaterzuiveringsinstallaties op onze pagina