Boete bij onttrekken water uit openbare vijvers in stedelijk gebied


Door de aanhoudende droogte en warmte is er in ons gebied sinds vrijdag 29 mei 2020 een verbod op het onttrekken van water uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Het verbod is ingesteld omdat de kwaliteit van het water in vijvers onder druk staat, vooral in stedelijk gebied. Omdat we meldingen blijven ontvangen van overtredingen gaan we hier scherper tegen optreden. Dit geldt voor bedrijven, maar ook voor particulieren. De boetes kunnen fors zijn.

We waarschuwen nog een keer uitdrukkelijk voor het overtreden van de regels voor het onttrekken van water uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Omdat we meldingen blijven ontvangen van overtredingen gaan we hier scherper tegen optreden, waarbij ook boetes kunnen worden gegeven. De boetes worden vastgesteld door de Officier van Justitie en zijn fors. Het verbod voor het onttrekken van water uit deze vijvers geldt voor iedereen. Van bedrijven met tankwagens tot particulieren met dompelpompjes en mensen die emmers met water uit de vijver halen om de bloemen water te geven.

Door de aanhoudende droogte en warmte is er in ons gebied sinds vrijdag 29 mei 2020 een verbod op het onttrekken van water uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Het verbod is ingesteld omdat de kwaliteit van het water in vijvers onder druk staat, vooral in stedelijk gebied. Daarom is het belangrijk om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden.

De afgelopen weken hebben onze handhavers regelmatig gecontroleerd bij vijvers in ons gebied en zijn er diverse waarschuwingen afgegeven. Er wordt ook tijd besteed aan uitleg en voorlichting. Het verbod geldt voor iedereen; particulieren en bedrijven. Er mag niks uit vijvers gehaald worden, niet met tankwagens, niet met dompelpompen en zelfs een emmertje water halen voor een bloempot is verboden. Helaas constateren we dat ondanks de waarschuwingen niet iedereen zich houdt aan het verbod. Na het waarschuwen kunnen we niet anders dan overgaan tot maatregelen zoals boetes. Deze boetes worden vastgesteld door de Officier van Justitie en zijn voor particulieren € 550,- euro en voor bedrijven € 1500,- euro.

Naast het huidige verbod op onttrekken van water uit openbare vijvers in stedelijk gebied, hebben wij nog geen andere verboden ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater en/of grondwater. U dient zich wel te allen tijden te houden aan de beregeningsregeling en de verbodsgebieden die aangegeven zijn in de algemene regel van de keur.

Beregeningsregeling

Naast het huidige verbod op onttrekken van water uit openbare vijvers in stedelijk gebied, hebben wij nog geen andere specifieke verboden ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater en/of grondwater. Wel geldt er in ons gebied het hele jaar rond de beregeningsregeling. Dat wil zeggen dat er geen water meer mag worden onttrokken uit een waterloop als de benedenstrooms stuw in die waterloop niet meer overloopt. Deze maatwerkregeling zorgt ervoor dat er in ons gebied kan worden onttrokken waar het kan en wordt beschermd waar dat moet. Als gevolg van de beregeningsregeling geldt er in diverse waterlopen in ons gebied op dit moment al een onttrekkingsverbod, omdat de benedenstroomse stuw niet meer overloopt.

Beregenen en bevloeiing

Wanneer u planten of gewassen wilt beregenen of bevloeien door middel van het onttrekken van oppervlaktewater of grondwater dient u in veel gevallen een melding te doen of in sommige gevallen een vergunning aan te vragen. Zorg er voor dat u de melding of de aanvraag van de vergunning op tijd doet. Wanneer u minder onttrekt dan 10 m³ per uur uit een leggerwatergang of uit grondwater hoeft u niets bij ons te melden.