Puinafval gestort in de Vecht


Er is vandaag puinafval gestort in de Vecht en op de oevers van deze rivier. Onze medewerkers toezicht en handhaving (BOA’s) waren snel ter plaatse en konden een verdachte staande houden. De schade moet worden hersteld en er wordt proces-verbaal opgemaakt tegen de verdachte. Het storten van puin of andere afvalstoffen wordt niet getolereerd, is onacceptabel en de sancties zijn fors. Als waterschap nemen we dergelijke overtredingen hoog op.

Mocht u zelf een keer dit soort misstanden zien, neem dan a.u.b. direct contact met ons op via ons telefoonnummer 088-2203333 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). We kunnen dan snel ingrijpen en ook de mogelijke schade beperken.