Watergraaf Stefan Kuks herbenoemd


Met het Koninklijk Besluit is de herbenoeming van Stefan Kuks als watergraaf van waterschap Vechtstromen officieel afgerond. De herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar. De beëdiging werd, in aanwezigheid van onder andere gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe,  tijdens een besloten bijeenkomst in het waterschapshuis in Almelo op woensdag 10 juni afgenomen door de heer Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel. Ook Harrie Alberts (nestor van ons algemeen bestuur), Nettie Aarnink (loco- watergraaf) en Eiko Smid (kabinetschef van de provincie Overijssel) namen het woord tijdens de bijeenkomst. De beëdiging is hieronder terug te zien.

Watergraaf Stefan Kuks is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen. De functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester. Sinds 1 januari 2014 is hij watergraaf van Vechtstromen. Daarvoor was hij zes jaar watergraaf van waterschap Regge en Dinkel in Twente. Landelijk is hij daarnaast voorzitter van het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Ruimtelijke Adaptatie. Dat gaat over ruimtelijke aanpassing van Nederland aan extreem weer, zoals hoosbuien, hitte en droogte door klimaatverandering. Stefan Kuks is ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij woont in Enschede.

Proces voor de herbenoeming

Op woensdag 12 februari werd Stefan Kuks unaniem door het algemeen bestuur voorgedragen om herbenoemd te worden voor een tweede termijn als watergraaf van waterschap Vechtstromen. De vertrouwenscommissie die de voordracht voor herbenoeming opstelde, was van oordeel dat Stefan Kuks de juiste bestuurder is om het waterschap ook de komende zes jaar te leiden en waar nodig te vernieuwen en te inspireren bij de opgaven waarvoor het waterschap zich ziet gesteld zoals klimaat, duurzaamheid en waterkwaliteit. Het algemeen bestuur van Vechtstromen stuurde de aanbeveling aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel met het verzoek de voordracht met een positief advies aan te bieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De uiteindelijke benoeming van de watergraaf vond plaats door de Kroon voor een periode van zes jaar, per 1 juni 2020.