Breuk in rioolleiding aan Boumanslaan Zenderen


Update 11 juni 2020

De werkzaamheden aan de Kipbeek in Zenderen zijn afgerond. De beek is schoongemaakt en doorgespoeld na een breuk in de riolering aan de Boumanslaan.

10 juni 2020

Aan de Boumanslaan in Zenderen is een leiding van het gemeentelijke vuilwaterriool geknapt. Daardoor is de Kipbeek ter plaatse vervuild geraakt over een lengte van 400 meter.

De leiding is ondertussen gerepareerd, maar de schoonmaakwerkzaamheden en het doorspoelen van de beek kan nog de hele avond duren.

De Kipbeek ligt aan de rand van de bebouwde kom. We raden mensen aan om hun huisdier daar goed aan de lijn te houden totdat de werkzaamheden zijn afgerond, de vervuiling is opgeruimd en de watergang volledig is doorgespoeld met schoon water. De werkzaamheden zullen nog geruime tijd duren en er kunnen ook in de late avond nog af en toe tankwagens in de omgeving rondrijden. Enige geuroverlast is niet uit te sluiten. Het waterschap houdt toezicht op de opruimwerkzaamheden.