Droogte update 11 juni


In ons gebied is de afgelopen dagen redelijk wat regen gevallen. De verwachting is dat het de aankomende periode wisselvallig zal zijn met lokaal veel neerslag en we houden dan ook rekening met een verhoogde afvoer van water. Wel is er grote onzekerheid bij de verwachtingen. De regen die is gevallen zorgt ondertussen voor wat verlichting bij de (grond)waterstanden en de waterkwaliteit. We roepen op om de neerslag die valt met zijn allen zo goed mogelijk vast te houden.

Drie soorten droogte

Vechtstromen hanteert in de communicatie 3 soorten droogte.

De eerste is de meteorologische droogte. Hierover gaat het bij de weersverwachtingen, die we ook in de media horen. Gaat het regenen, of wordt het bijvoorbeeld zonnig en droog?

De tweede soort droogte is die van de bodem. Na een lange periode van (meteorologische) droogte is er nu toch aardig wat regen gevallen. De bovenste centimeters van de aarde zijn nat geregend en we zien dat het gras meteen een stuk groener wordt. De droogte lijkt op het oog wel voorbij.

Maar er is ook de derde soort droogte, wat wij de hydrologische droogte noemen. We hebben het dan voornamelijk over de grondwaterstanden. Het is namelijk niet genoeg dat de bovenste centimeters van de aarde nat worden. De regen moet ook dieper wegzakken, om het grondwater aan te vullen dat zich vooral op de hoge zandgronden vaak op meters diepte bevindt. Door de regen van de afgelopen periode stijgt de grondwaterstand in ons gebied nu iets. Maar er is nog veel meer regen nodig om het tekort aan te vullen.

Neerslagtekort

In de afgelopen 30 dagen is er op het weerstation Twenthe 29 mm regen gevallen, terwijl het gemiddelde ligt op 58 mm. Op 9 juni was het neerslagtekort daar 151 mm. In dezelfde periode is er ook op weerstation Hoogeveen 29 mm regen gevallen. Het gemiddelde ligt daar op 65 mm. Op 9 juni was het neerslagtekort daar 165 mm. Het neerslagtekort van dit moment is vooral het gevolg van zeer weinig regen in combinatie met erg veel verdamping door een record aantal zonne-uren en harde droge wind. Op een zonnige dag met droge wind kan er wel 5 mm water verdampen. Voor ons gebied komt dat neer op ongeveer 10 miljard liter water die op zo’n dag verdampt. In de grafieken is te zien dat de curve van het neerslagtekort voor dit jaar iets is gedaald, maar nog steeds ruim boven de lijn van 5% droogste jaren ligt. De komende 15 dagen zullen er waarschijnlijk diverse regenbuien vallen, waardoor het tekort zal stabiliseren of zelfs iets teruglopen. We maken ons echter nog steeds zorgen dat het vervolgens weer langere tijd droog en zonnig zal worden.

Oppervlaktewater

In de gebiedsdelen waar we water aan kunnen voeren houden we de peilen op zomerpeil of iets daarboven. Het gaat hierbij om ongeveer 40% van ons gebied. De streefpeilen zijn daar momenteel nog steeds goed vast te houden en de verwachting is dat dit de komende weken zo zal blijven. De aanvoer komt via de Vecht uit Duitsland en vanuit de IJssel en het IJsselmeer.

In de overige 60% van ons gebied kunnen we geen water aanvoeren, maar zijn we volledig afhankelijk van neerslag. Ook hier staan de peilen op zomerpeil of daar boven en is er extra aandacht voor het vasthouden van water. Op de hoge zandgronden staan verschillende waterlopen droog. Vanuit de beregeningsregeling, geldt in ons gebied automatisch een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater als de benedenstroomse stuw niet meer overloopt. Dit is op diverse plaatsen het geval.

Grondwater

Na weken met weinig tot geen neerslag was het grondwater in het deel van ons gebied waar we geen water aan kunnen voeren gedaald tot zeer ruim onder het gemiddelde. Door de regen van de afgelopen dagen is het peil weer iets gestegen. We hopen dat er nog meer regen gaat vallen, zodat het peil zich verder kan herstellen.

Waterkwaliteit

We hebben een uitzonderlijk zachte winter gehad met daarna een lange warme periode. De watertemperatuur is daardoor op veel plaatsen snel opgelopen, vooral in ondiep, stilstaand water. Dit kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen, zoals blauwalg. Omdat de waterkwaliteit van stedelijke vijvers momenteel sterk onder druk staat, hebben we op 29 mei een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. Zo kunnen we bij hoosbuien voldoende water afvoeren en in sommige delen van ons gebied ook beter water aanvoeren. Om beter water vast te houden, maaien we in veel kleine waterlopen juist minder bodems en taluds. Bij ons werk houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren daarbij strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. We verwachten van gebruikers van onze onderhoudspaden dat ook zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd zodat hij geen dieren kan opjagen.


Alle informatie over droogte en neerslagtekort

Glanerbeek

Pompen om water in te laten