Wateroverlast tijdens droogte


Gisteren trokken er stevige buien over delen van ons werkgebied. In korte tijd viel er lokaal veel neerslag en diverse straten kwamen zelfs helemaal blank te staan. De verhoogde afvoer in onze sloten, beken en de Regge, Dinkel en Vecht verliep zonder grote problemen.

We houden vanzelfsprekend de regen die is gevallen zoveel mogelijk vast en doen een oproep aan grondeigenaren om dit ook te doen. Ook inwoners kunnen een bijdrage leveren aan water vasthouden.

De droogte blijft

Door het veranderende klimaat zullen we steeds meer te maken krijgen met piekbuien tijdens een langdurige periode van droogte. Dat is erg vervelend, zeker als het tot wateroverlast leidt zoals op enkele plekken gisteravond. Ook het gemeentelijk riool kan zoveel regen soms niet verwerken, met lokaal overstort (noodvoorzieing in een rioolstelsel waarmee bij grotere buien regenwater en verdund rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd) als gevolg. Is de droogte dan nu ook voorbij? Nee. Het neerslagtekort is nog steeds veel te hoog voor de periode van dit jaar. In 40% van ons gebied kunnen we water aanvoeren via de Vecht uit Duitsland en vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Maar in 60% van ons gebied zijn we volledig afhankelijk van neerslag. Wat ons betreft mag het dus de komende tijd rustig regenen (het liefst in de avonduren).

Wat kunt u zelf doen?

Wist u dat u zelf ook een steentje kunt bijdragen om mogelijke overlast in uw straat of wijk te beperken? Met kleine maatregelen kunt u al groot effect bereiken. Zie pagina "wat kunt u doen" voor enkele tips.


gammelkerbeek1

De neerslag van zondag heeft wel enige verlichting gegeven op het neerslagtekort. Zie ook de grafieken.