Coronavirus: onze medewerkers werken thuis, locaties gesloten

Gepubliceerd op 16 maart 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dit betekent dat we onze medewerkers hebben gevraagd tot en met 6 april 2020 thuis te werken. Per direct zijn al onze locaties gesloten voor het publiek.

Met het nemen van maatregelen in onze organisatie steunen wij de oproep om verdere verspreiding van het virus te helpen voorkomen en willen we er voor zorgen dat ons werk, zuiveren van afvalwater en de juiste waterstanden in beken, rivieren en kanalen, gewaarborgd blijft. Op dit moment doen zich hierin geen grote knelpunten voor.

Bereikbaarheid

We blijven telefonisch gewoon bereikbaar, ook voor calamiteiten zijn we 24 per dag bereikbaar via ons algemene telefoonnummer. Wel kan het voorkomen dat vragen en verzoeken minder snel worden afgehandeld. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bijeenkomsten en rondleidingen

Alle externe bijeenkomsten, rondleidingen en evenementen worden afgelast.

Waterlessen en rondleidingen voor schoolklassen of groepen geïnteresseerden op onze rioolwaterzuiveringen en/of andere locaties worden afgelast tot nadere berichtgeving. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gesteld. Rondleidingen kunnen op een later moment ingehaald worden.

Vergaderingen algemeen bestuur

Er zijn tot 6 april geen vergaderingen van de commissies en het algemeen bestuur.

Vergaderingen dagelijks bestuur

Vergaderingen van het dagelijks bestuur gaan door.

Voortgang projecten

Projecten van het waterschap vinden doorgang met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Dit gebeurt in overleg met de betreffende aannemers. Dit geldt ook voor regulier onderhoud door derden.

Aanvraag uitstel van betalen voor ondernemers en zzp’ers voor waterschapsbelastingen

De coronamaatregelen hebben grote financiële gevolgen voor ondernemers en zzp’ers. We bieden daarom ondersteuning op het gebied van het betalen van de lokale belastingen, onder meer door uitstel van betaling te verlenen tot uiterlijk 31 augustus 2020. GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) heft en int de belastingen voor verschillende gemeenten en waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen. Zie voor meer informatie de website van GBLT: gblt.nl.