Droogte update 22 mei


In ons gebied is weinig regen gevallen de afgelopen 30 dagen. Ook de komende periode wordt weinig neerslag verwacht. In de gebiedsdelen waar we water aan kunnen voeren vanuit de IJssel en het IJsselmeer, leidt dat nog niet tot problemen. Over de hoge zandgronden maken we ons wel zorgen.

Over de hoge zandgronden maken we ons wel zorgen. Om beter water vast te houden, maaien we in veel kleine waterlopen minder bodems en taluds. Maar ondanks dit soort maatregelen vallen daar steeds meer kleine watergangen droog. Verder staat de waterkwaliteit in ondiep water, zoals vijvers, onder druk.

Neerslagtekort

In de afgelopen 30 dagen is er op het weerstation Twenthe 32,9 mm regen gevallen. Het normale gemiddelde ligt op 51,5 mm. Het neerslagtekort is op die locatie opgelopen tot 107 mm. In dezelfde periode is er op weerstation Hoogeveen 16,3 mm regen gevallen. Het normale gemiddelde daar ligt op 54,9 mm. Het neerslagtekort is daar nu opgelopen tot 123 mm. Voor de tijd van het jaar zijn dit stevige waardes en de aankomende 15 dagen wordt er ook geen regen van betekenis verwacht. We maken ons zorgen over deze ontwikkeling.

Oppervlaktewater

In de gebiedsdelen waar we water aan kunnen voeren houden we de peilen op zomerpeil of iets daarboven. Het gaat hierbij om ongeveer 40% van ons gebied. De streefpeilen zijn daar momenteel goed vast te houden en de verwachting is dat dit de komende weken zo zal blijven. De aanvoer komt via de Vecht uit Duitsland en vanuit de IJssel en het IJsselmeer.

In de overige 60% van ons gebied kunnen we geen water aanvoeren, maar zijn we volledig afhankelijk van neerslag. Ook hier staan de peilen op zomerpeil of daar boven en er is extra aandacht voor het vasthouden van water. Toch beginnen daar nu steeds meer waterlopen droog te vallen, vooral de ‘haarvaten’ op de hoge zandgronden. Door het uitblijven van de nodige regen is de verwachting dat meer waterlopen zullen gaan droogvallen.

Grondwater

Door de neerslaghoeveelheid in de maanden februari en maart waren de grondwaterstanden in april hersteld. Met name in de laatste week van februari en de eerste week van maart was de grondwaterstand in het overgrote deel van het beheergebied bovengemiddeld hoog. Na weken met weinig tot geen neerslag is het grondwater in het deel van ons gebied waar we geen water aan kunnen voeren nu gezakt tot ruim onder gemiddeld. De verwachting is dat het verder zal uitzakken, mogelijk tot zeer lage waarden voor de tijd van het jaar.

Waterkwaliteit

We hebben een uitzonderlijk zachte winter gehad met daarna een lange warme periode. De watertemperatuur is daardoor op veel plaatsen snel opgelopen, vooral in ondiep, stilstaand water. Dit kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen, zoals blauwalg. Op één locatie in ons werkgebied (Grote Rietplas in Emmen) is nu een negatief zwemadvies van kracht. De waterkwaliteit van stedelijke vijvers staat sterk onder druk. Dit is vaak stilstaand, ondiep water.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. Zo kunnen we bij hoosbuien voldoende water afvoeren en in sommige delen van ons gebied ook beter water aanvoeren. Om beter water vast te houden, maaien we in veel kleine waterlopen juist minder bodems en taluds. Bij ons werk houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren daarbij strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. We verwachten van gebruikers van onze onderhoudspaden dat ook zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd zodat hij geen dieren kan opjagen.