Ook in roerige tijden werken de stuwen. Dankzij onze waterbazen!


Niet te veel en niet te weinig water. Daar werken de waterschappen aan. Bijvoorbeeld door water op te slaan in tijden van droogte en het water af te voeren als het veel regent. En daar heb jij iedere dag mee te maken zonder dat je het door hebt.

Want het water stroomt alleen bij hoge uitzondering over de kades. Want het mag niet overstromen als het veel regent, maar het moet ook niet te droog worden in droge tijden. Hoe zorg je daarvoor? Waterschappen leggen bijvoorbeeld extra waterbergingsgebieden aan, zoals het Kristalbad Tussen Hengelo en Enschede. Dat zijn gebieden waar het water opgeslagen kan worden. Zo kan het water hierheen worden afgevoerd als er te veel water is. En kan het water worden gebruikt in droge tijden. Ook bepalen onze waterbazen met de vele stuwen in Twente, Zuidoost Drenthe en het Vechtdal hoe hoog het waterpeil in hun gebied mag en kan zijn.

Word ook een waterbaas?!

Ook jij kunt bijdragen aan waterbeheer. Bijvoorbeeld door tegels uit de tuin te halen, zodat water wordt opgeslagen in de bodem van de tuin. Ben jij ook een waterbaas? Kijk voor meer informatie op www.vechtstromen.nl/klimaat. Woont u in Twente? Kijk dan ook eens op: www.groenblauwtwente.nl. Woont u in Drenthe? Kijk dan op www.laatunietverrassen.nl.


Inspiratie nodig?

Lees alle tips op de website van de waterschappen