Praat jij mee over het klimaat?


Op woensdag 7 oktober organiseerde waterschap Vechtstromen samen met de 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel een online klimaatsymposium: de Twentse Klimaatpraat Online.

Dit symposium was gericht op professionals die zich in hun werk bezighouden met klimaat en werkzaam zijn in verschillende sectoren zoals bouw, infra, zorg, landbouw of natuur.

Tijdens dit online Klimaatsymposium onder leiding van o.a. Hans van Agteren vanuit het Balengebouw in Enschede konden de ruim 180 deelnemers verschillende inspirerende digitale sessies volgen.

Zo was er bijvoorbeeld een mooie bijdrage van Stefan Kuks over het Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en een inspirerende presentatie van Berno Strootman, landschapsarchitect en rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.

Berno Strootman spreekt ons aan op de ruimtelijke dimensie van de wateropgave en de noodzaak tot integrale, cross sectorale benadering. Hij geeft antwoord op de vragen: Hoe raakt klimaatadaptatie de verschillende sectoren? Waarom moeten we klimaatadaptatie samen aanpakken? Ook was een dynamisme bijdrage van weerman Dennis Wilt bekend van RTL4 en een presentatie  van de directeur van Trendbureau Overijssel, Annemarth Idenburg die ons meeneemt in de wereld van trends en maatschappelijke ontwikkelingen.

Klimaattafels
Naast dat plenaire symposium zijn er deelsessies, de zogenoemde klimaattafels voor de groen, infra, bouw, zorg, landbouw en natuur. In deze sessies gaan we per sector dieper in op de materie en komen er vragen aan bod zoals waar ligt een gemeenschappelijke opgave, hoe kunnen we kansen benutten en waar kunnen we elkaar helpen?


1

Heb je het symposium gemist maar ben je toch heel erg benieuwd? Geen probleem. Je kunt het symposium terugkijken.