Renovatie Drentse stuw na bijna 100 jaar


In het Afwateringskanaal, tussen Coevorden en Gramsbergen, ligt de Drentse stuw op de grens van Drenthe, Overijssel en Duitsland. De stuw van 1923 is de afgelopen maanden grondig gerenoveerd.

Hiervoor is er bovenstrooms een damwand dwars in het kanaal gezet. Benedenstrooms is een aarden wal aangelegd. Zo kon het water aan beide kanten van de stuw eruit gepompt worden om in een droge bak de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Langs de zijkanten van de Drentse stuw zijn nieuwe stalen damwanden geplaatst. In het oude deel bij de kleppen zijn gaten door de vloer geboord om holle ruimtes onder de stuw met beton te vullen. Hierdoor staat de stuw weer stevig op de fundering. Aan beide kanten van de stuw is op de bodem een betonnen vloer gelegd. Hierdoor ligt er nu een waterdichte kom waar geen water meer onderdoor kan stromen. Stroomafwaarts zijn op de betonnen plaat 2 barrières aangebracht. Dit is belangrijk om het water tot rust te brengen nadat het over de kleppen van de stuw omlaag is gestort. Daarna stroomt het over stortstenen die in beton zijn gelegd, om verder te stromen door het landelijke gebied van Drenthe naar Overijssel.

2 waterkranen

Stuw De Haandrik en de Drentse stuw zijn de 2 waterkranen voor dit gebied. Het Afwateringskanaal is aangelegd om ervoor te zorgen dat zuidoost Drenthe droge voeten houdt. Zo wordt met deze stuw ook het peil in de grachten van Coevorden geregeld. Zeg maar de kraan van zuid oost Drenthe. In combinatie met stuw De Haandrik wordt het peil geregeld voor het Vechtdal en ook voor het kanaal Almelo-Coevorden: de kraan naar zuidoost Overijssel.

100 jaar

Waar stuw De Haandrik twee jaar geleden 100 jaar werd, geldt dat voor de Drentse stuw over drie jaar. En waar stuw De Haandrik in 2018 gerenoveerd werd, ziet de Drentse stuw er met deze renovatie weer prachtig uit voor haar 100ste. En vormt ze weer een belangrijke schakel in schoon, veilig en voldoende water voor een groot deel van zuidoost Drenthe, noordoost Overijssel en Twente.