Aandelen van WMD in Nieuwater BV naar Vechtstromen

Gepubliceerd op 14 april 2021

Drinkwaterbedrijf WMD draagt haar aandelen in Nieuwater BV, eigenaar van de puurwaterfabriek in Nieuw-Amsterdam, over aan waterschap Vechtstromen. Binnenkort zetten de bestuurders Leo Hendriks van WMD en Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen een handtekening onder het verkoopcontract.

WMD: 100% focus op drinkwater

WMD kiest er voor om een 100% drinkwaterbedrijf te zijn en neemt afscheid van niet-drinkwater activiteiten. Vandaar ook dat is besloten tot verkoop van de aandelen van WMD in Nieuwater BV. Directeur Leo Hendriks van WMD: “We hebben als WMD enorm veel geleerd van dit project samen met waterschap Vechtstromen. Deze kennis passen we nu toe bij verschillende zuiveringsinstallaties voor drinkwater in Drenthe. Mede daardoor kunnen inwoners en bedrijven in Drenthe blijven rekenen op goed en gezond drinkwater.” WMD en Vechtstromen zijn sinds 2004 partner in Nieuwater BV. Beide zijn voor 50 procent aandeelhouder. De fabriek in Nieuw-Amsterdam is in 2010 gerealiseerd. In de fabriek wordt van gezuiverd rioolwater uit de naastgelegen rioolwaterzuivering ultrapuur water gemaakt voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Deskundigen van WMD en Vechtstromen hebben samen dit unieke proces ontwikkeld. De NAM maakt van het ultrapure water stoom om olie te winnen in het Schoonebeker olieveld.

Vechtstromen: Drents innovatielab

Vechtstromen gaat nu zelfstandig door met Nieuwater BV. “Vechtstromen was het liefst doorgegaan met WMD”, zo zegt dagelijks bestuurslid Wim Stegeman. “De samenwerking verliep goed en ons succesvolle initiatief draagt bij aan een duurzame waterhuishouding in Zuid Drenthe. Na goede gesprekken met WMD en bestudering van alle scenario’s kiest het algemeen bestuur er voor om de aandelen over te nemen. Een uitgebreid onderzoek naar de technische staat van de puurwaterfabriek en de financiële, juridische en andere risico’s die horen bij het exploiteren van de puurwaterfabriek ligt hieraan ten grondslag.” Vechtstromen is nu volledig eigenaar van Nieuwater BV. Het waterschap gaat verder met de huidige koers en de ontwikkeling van Nieuwater als Drents waterinnovatielab.  Samen met kennisinstellingen en bedrijven wordt in het waterinnovatielab gewerkt aan een onderzoek dat is gericht op de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater. Een ‘toevallige’ uitvinding van WMD en Vechtstromen. De eerste resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. In deze fabriek is kansrijke technologie in ontwikkeling. Deze technieken zijn elders in Nederland en in het buitenland te gebruiken bij de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater. Bij dit project is ook Waterlab Noord (WLN) betrokken.