Vele neerslag lost neerslagtekort bijna op update 5 februari

Gepubliceerd op 5 februari 2021

Het neerslagtekort in ons gebied is door de vele neerslag aanzienlijk gedaald en de grondwaterstanden zijn als gevolg gestegen. Het neerslagtekort in Twente is gemiddeld nog ongeveer 13 millimeter. De hoge waterstanden leveren daarnaast prachtige plaatjes op.

We verwachten dat het neerslagtekort in Twente de komende week zal overgaan in een neerslagoverschot. Bij het meetpunt Hoogeveen geldt een neerslagoverschot van 65 millimeter. In de grafieken kunt u wekelijks het neerslag tekort of overschot volgen. Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich op of iets boven de normale waarden voor de tijd van het jaar. We houden echter nog steeds zo veel mogelijk water vast in onze retentiegebieden om water te sparen voor droge periodes. Zo staan de meeste stuwen, waar het kan, ook nog hoog. En dat is best bijzonder. Want normaal gesproken rond deze periode is er een overschot van 160 millimeter. Dat water voeren we dan altijd af via de Vecht naar het IJsselmeer.

Balans tussen te veel en te weinig water.

Het waterschap blijft zoeken naar een balans tussen te veel en te weinig water. Het blijft zoeken naar balans. Het water wat nu valt, willen we zo veel mogelijk vasthouden in ons hoge gebied. Zonder dat we voor overlast zorgen. Grondeigenaren willen straks bijvoorbeeld hun land kunnen bewerken. Als we opnieuw een heel droog voorjaar krijgen met weinig neerslag en veel verdamping, dan kan het tekort weer heel snel oplopen. Dat zien we de afgelopen jaren gebeuren. We krijgen vaker te maken met lange droge periodes en meer hoos/piekbuien.


Meer informatie over

Wateropslag in retentiegebied (gebied om water vast te houden) bij Hertme.

Hoge waterstand in de Vecht bij Stuw Hardenberg.