Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor belangrijk onderzoek

Gepubliceerd op 8 juli 2021

In Nederland weten we veel over de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Dat is belangrijk, want schoon water is onmisbaar voor planten en dieren in en rond het water. Maar er is ook nog veel dat we niet weten. Reden voor Vechtstromen om deel te nemen aan het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’.

Hierbij kunnen inwoners zelf de waterkwaliteit gaan meten van slootjes, vennetjes en plassen. Zo krijgen we een nog beter inzicht in de totale waterkwaliteit. Het onderzoek ‘Vang de watermonsters’ is een initiatief van Natuur&Milieu, ASN Bank en tien waterschappen, waaronder Vechtstromen.

Met de online meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen meten van het water. Zoals de helderheid en de aanwezigheid van verschillende planten en dieren. Door foto’s te maken met je mobiel leg je daarbij vast waar je hebt gemeten en kun je laten zien hoe de begroeiing en de helling van de oever eruit ziet. In het najaar publiceert Natuur & Milieu de resultaten.

Alberta Grooteboer, adviseur waterkwaliteit bij ons waterschap vertelt waarom ze het zo belangrijk vindt dat inwoners meedoen met dit onderzoek. “Water hoort bij ons leven, we kunnen niet zonder. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich hiervan bewust zijn. Zeker als mensen op jonge leeftijd betrokken worden bij water, de kwaliteit ervan en hun leefomgeving, dan begrijpen ze het belang. Een mooie manier om dit te doen is om samen met kinderen naar de waterkant te gaan. Wat zie je daar? Er zwemmen niet alleen vissen in het water, maar er zijn ook heel veel kleine waterdiertjes te zien. Welke planten groeien er en hoe ziet het water eruit? Je ervaart dan ook dat water in de stad anders is dan water in een natuurgebied.”

Wat je zoal kunt zien aan water? Water gaat net als de bomen mee met de seizoenen. In de winter is het water in ruststand. Maar in de zomer leeft het juist volop, komen de larven uit en gaan de planten weer groeien.Water kan er trouwens per gebied anders uitzien. Zo is water in veengebieden vaak bruin van kleur, dat heeft met de bodem te maken. Aan de helderheid van het water kun je zien hoe het gesteld is met de kwaliteit ervan. Als water troebel is of een dik kroosdek heeft, dan zegt dat iets over de kwaliteit. En als er helemaal geen planten in het water voorkomen, dan kan dat komen door harde stroming, maar ook doordat er te weinig zuurstof in zit.

Waterschappen monitoren zelf ook de kwaliteit van het water, geeft Alberta aan. “We zien dat de kwaliteit van het oppervlaktewater de afgelopen tientallen jaren sterk is verbeterd. Maar het kan en moet nog beter. Als heel veel inwoners nou meehelpen met dit onderzoek, dan krijgen veel extra meetgegevens. Deze leggen we dan naast onze eigen metingen en zo krijgen we een nog beter beeld van de waterkwaliteit. Daarnaast ontdek je als burgeronderzoeker ook wat jouw eigen bijdrage kan zijn aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Neem bijvoorbeeld je afval mee, denk na bij wat je door de wc spoelt en lever medicijnen die je niet meer gebruikt in bij de apotheek. Samen moeten we voor ons water zorgen, want water hoort bij ons leven.”


Meer informatie waterkwaliteit

Doe mee en vang de watermonsters!

Watermonsters