Doe je mee? Vang de watermonsters!

Gepubliceerd op 10 juni 2021

Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor belangrijk onderzoek. Doe mee met deze leuke en leerzame activiteit en vraag nu de meetkit aan.

Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start vandaag, en jij kunt meedoen.

Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit van slootjes, beekjes en plassen zoeken wij mensen in heel Nederland die willen helpen en het leuk vinden in hun eigen buurt of in de nabij gelegen weilanden onderzoek te doen. Meedoen kan door de online meetkit te bestellen op www.vangdewatermonsters.nl. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen, waaronder Vechtstromen. Het is de derde keer dat dit onderzoek wordt gehouden.

In Nederland meet de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren.  De vennetjes, plasjes en boerenslootjes in de buurt, die heel belangrijk zijn in ons watersysteem, vallen hier meestal niet onder. Daarom is de hulp van veel inwoners door heel Nederland nodig, zodat ook de waterkwaliteit van de  kleine wateren wordt gemeten.

Vang de watermonsters

Met de online meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen meten van het water. Je meet onder andere de helderheid en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. In het najaar publiceert Natuur & Milieu de resultaten.

Biodiversiteit

Dankzij de deelnemers in voorgaande jaren konden we al in kaart brengen hoe de waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland is. Helaas zien  we dat veel wateren in de eigen omgeving kwetsbaar zijn. Met meer deelnemers hopen we een vollediger beeld te krijgen van de situatie in Nederland.

Watervervuiling

De belangrijkste bronnen van vervuiling die nog kunnen worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen, zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten. Mest en riooloverstorten hebben direct effect op de nitraatconcentratie, het doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Met de onderzoeksgegevens kunnen onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om watervervuiling waar mogelijk bij de bron aan te pakken.