Wordt de N35/A35 een duurzaamheidsroute?

Gepubliceerd op 5 maart 2021

Samen met zes gemeenten, Enexis, RES Twente en provincie Overijssel participeren we in een onderzoek van Rijkswaterstaat of duurzame energieopwek langs de rijksweg N35/A35 mogelijk is.

Kunnen we in nauwe samenwerking met de omgeving van de Twentse N35/A35 een duurzaamheidsroute maken? Omwonenden van en bedrijven aan de rijksweg kunnen meepraten over deze vraag.

Dat kan nu al via www.duurzaamheidsrouteA35.nl en straks tijdens (online) bijeenkomsten. Per gemeente kunnen omwonenden op een interactieve kaart aangeven welke wensen en ideeën zij hebben. Ideeën, vragen en wensen worden waar mogelijk meegenomen in de verkenningsfase. De betrokken partijen gaan in nauwe samenwerking met bewoners en bedrijven onderzoeken op welke wijze bermen langs de 35 kilometer lange N35/A35 kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. Daarbij kijken ze ook naar combinaties met gronden van het Rijk, gemeenten en het waterschap.

De duurzame energie die daarmee opgewekt wordt, sluit goed aan bij de regionale- en nationale klimaatambitie (RES Twente).


Meepraten over de vraag: Wordt de N35/A35 een duurzaamheidsroute?

zonnepanelen