Broedseizoen gestart, houd rekening met de natuur

Gepubliceerd op 15 maart 2021

Vandaag start het broedseizoen, de periode waarin dieren een plek zoeken om te nestelen, te broeden en te baren. Bovendien vormen de planten en bomen nu nieuwe knoppen. Het is de periode, waarin het nieuwe leven ontstaat en we vragen u daar rekening mee te houden.

Het is namelijk ook de tijd waarin een beetje lekker lenteweer al snel uitnodigt om de natuur in te trekken. Mocht u gaan wandelen en fietsen op onze schouw- en wandelpaden, houd er dan rekening mee dat die natuur nu zeer kwetsbaar is en houd u aan de regels.

Blijf, net als in de bossen en op de heide, ook langs onze beken en rivieren op de wandelpaden. Houd uw hond aan de lijn en neem uw afval mee naar huis om schade aan de natuur te voorkomen.

Doet u mee? Wees ook een waterbaas!

U kunt ook nog een stapje extra doen en meedoen aan de landelijke opschoondag, op zaterdag 20 maart. Er zijn dan ook in ons gebied diverse initiatieven om de natuur op te ruimen, zoals in het Bargerveen. Of maak een opschoon ommetje langs de waterkant, waarbij u al het afval dat u tegenkomt meeneemt om het thuis in de afvalbak te gooien. Uiteraard met in achtneming van de coronaregels.

Maaiseizoen

Ook het waterschap is zich aan het voorbereiden op het nieuwe groeiseizoen.  Het duurt nog even voordat we op 1 mei starten met onze maaiwerkzaamheden, maar we zijn al druk aan het inventariseren waar we met welke broedende vogels, schuilende dieren en andere natuur we rekening moeten houden. En hoe kunnen we het noodzakelijke onderhoudswerk uitvoeren zonder de natuur te verstoren. Dit alles doen we samen met bijvoorbeeld weidevogel groepen, via de nationale database voor flora en fauna, onze eigen collega’s in het veld en gaat volgens strenge regels.

Maaien volgens strenge afspraken

Vanaf 1 mei maaien wij onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. Zo kunnen we bij hoosbuien voldoende water afvoeren en in sommige delen van ons gebied beter water aanvoeren.

Voordat we gaan maaien starten we in het voorjaar altijd met een bijeenkomst voor de aannemers, waarin ze gewezen worden onder andere op flora en fauna aspecten. Ze krijgen een digitale kaart, waarop alle ons bekende beschermde flora en fauna is aangegeven. Deze kaart moeten ze verplicht bij zich hebben tijdens hun werk, zodat ze weten waar de beschermde flora en fauna zich bevindt. We hanteren bij de werkzaamheden de “Handleiding Zorgvuldig Onderhoud”.

Enkele aandachtspunten uit de “Handleiding Zorgvuldig Onderhoud”

Locaties waar er kans bestaat dat er reekalfjes liggen, worden de dag voor het maaien ‘vreemd’ gemaakt om de dieren weg te houden. Bijvoorbeeld door er zakken en schriklinten op te hangen. Daarnaast lopen we vlak voor het maaien nog een keer door het perceel dat we gaan maaien om te kijken of er achtergebleven kalfjes zijn.

Eventueel gevonden reekalfjes worden aan de boszijde, buiten het te maaien areaal gelegd. Bij het verplaatsen wordt hooi gebruikt, zodat er geen mensenlucht aan het kalfje zit. De reegeit zal zich dan weer bij het kalf voegen.

Ook wordt er gelet op de nesten van vogels, open plekken in de vegetatie en het gedrag van vogels. Bijvoorbeeld of ze opvliegen, wegzwemmen, mank lopen of alarmeren. Als er duidelijke signalen zijn, dan wordt het nest gelokaliseerd en ingetekend in de speciale maai-kaart. Wanneer er een nest wordt gevonden geldt er een beschermingszone van 5 meter voor en achter het nest. In deze zone wordt er niet gereden en niet gemaaid.

In alle gevallen is het ‘ogen en oren open’ voor de mensen die het onderhoud doen. En extra alert zijn in de buurt van bijvoorbeeld natuurgebieden.


Biodiversiteit en onderhoud

vlinder

Wat kunt u doen?

hond zwemt met stok in zijn bek

Blijf langs onze beken en rivieren op de wandelpaden. Houd uw hond aan de lijn en neem uw afval mee naar huis om schade aan de natuur te voorkomen.