Rioolwaterzuivering Tubbergen wordt volledig vervangen

Gepubliceerd op 19 mei 2021

Het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Tubbergen en omstreken wordt sinds 1967 dagelijks schoongemaakt op de zuivering in Tubbergen. Na ruim vijftig jaar is deze zuivering verouderd en kan ze niet meer voldoen aan de toekomstige strengere regelgeving met betrekking tot de waterkwaliteit. Daarom starten wij binnenkort met de voorbereiding voor volledige vervanging van deze rioolwaterzuiveringsinstallatie. De vervanging van de installatie sluit aan op de doelstellingen die passen binnen de bestuursthema’s waterkwaliteit en duurzaamheid.

Erik Lievers, lid van het dagelijks bestuur van ons waterschap: “Op de zuiveringsinstallatie aan de Huyerenseweg in Tubbergen, wordt het afvalwater schoongemaakt van huishoudens en bedrijven uit Tubbergen, Geesteren, Langeveen, Manderveen, Vasse en Bruinehaar. Met de vervanging van deze zuivering in Tubbergen, wordt het vuile afvalwater van de regio Tubbergen, gemiddeld zo’n 2,5 miljoen liter per dag, weer optimaal gezuiverd, zodat het daarna, via de Markgraven weer schoon de natuur instroomt.

“We renoveren de komende jaren 13 van onze 23 zuiveringen in ons gebied, waarbij de zuivering in Tubbergen prioriteit heeft en één van de weinige zuiveringen is, die volledig wordt vervangen. Na ruim vijftig jaar is deze zuivering verouderd en kan ze niet meer voldoen aan de toekomstige strengere regelgeving met betrekking tot de waterkwaliteit”.

Planning

We starten binnenkort met de voorbereiding voor vervanging van deze zuivering. Dat houdt onder andere in dat we het ontwerp voor deze nieuwe zuivering maken. Zodra het ontwerp definitief is vastgesteld, volgt de aanbestedingsprocedure. Naar verwachting beginnen we eind 2022 daadwerkelijk met de uitvoer van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden nemen naar verwachting ruim een jaar in beslag.

Betere zuiveringsresultaten

Eén van de rioolwaterzuiveringen die voor betere zuiveringsresultaten niet gerenoveerd wordt, maar volledig vervangen, is de rioolwaterzuivering in Tubbergen. Uit onderzoek is gebleken dat deze zuivering het beste uitgerust kan worden met de Nereda®-technologie. Door deze technologie wordt het water volgens de hoogste normen gezuiverd, het is energiezuinig en het heeft potentie om grondstoffen terug te winnen. De totale investeringen van bedraagt € 14 miljoen.

50 jaar schoon water

Zo’n 50 jaar geleden werden de meeste rwzi (rioolwaterzuivering)’s gebouwd en is de waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten sterk verbeterd. Toch vraagt het realiseren van Europese wetgeving (de Kader Richtlijn Water), nog veel aandacht voor waterkwaliteit en vermindering van vreemde stoffen in onze waardevolle wateren. En omdat in droge tijden onze rioolwaterzuivering soms de enige voeding van de beken is, moet de zuiveringskwaliteit verder omhoog.

Daarom investeren wij de komende jaren fors in aanpassingen en renovaties van 13 van de 23 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) in zuidoost Drenthe, Vechtdal en Twente, die het vieze afvalwater van bedrijven en huishoudens zuiveren.


Meer over het

tubbergen

Foto: Erik Moyling