Dit schooljaar leerden al 1100 leerlingen over water bij Risk Factory Twente

Gepubliceerd op 4 oktober 2021

Nadat ons DB-lid Hans van Agteren en burgemeester Gerritsen van de gemeente Almelo afgelopen donderdag 30 september het samenwerkingsdocument ondertekenden, startte bestuurlijk de samenwerking met de Risk Factory Twente. Sinds de start van dit schooljaar werden al ruim 1100 leerlingen binnen de Risk Factory Twente meegenomen in het thema water.

De bewustwording rondom water begint al voor de start van de reguliere rondleiding, namelijk op het toilet. Daar ontdekken de leerlingen middels infographics, tegeltjes en een kast met vondsten van de rwzi (rioolwaterzuivering) wat er wel en niet in het riool mag. Bij binnenkomst lopen de leerlingen langs een zwemplas met een tweetal waarschuwingsborden. Daar ontdekken ze wat deze borden betekenen en waarom ze zo belangrijk zijn. Middenin het programma gaan de leerlingen twee tuintjes vergelijken. Hier ontdekken ze de eigenschappen van een watervriendelijke tuin en leren ze waarom zo’n tuin belangrijk is.

‘Toen de kans voorbij kwam om samen te werken met de Risk Factory Twente, grepen wij dit als waterschap met beide handen aan’, vertelt Laura Hammer van ons waterschap. ‘Het past goed bij ons educatieprogramma omdat jongeren waterbewust willen maken door zelf te ontdekken wat ze kunnen doen’. Stefan Mues, coördinator van de Risk Factory Twente, beaamt dit. ‘De inrichtingen van het waterschap zijn een mooie en waardevolle aanvulling op ons concept’.