Vernieuwde stuw bij inlaat Almelose Aa

Gepubliceerd op 5 maart 2021

De bestaande stuw bij de inlaat Almelose Aa wordt vervangen door een automatische stuw. De stuw zorgt ervoor dat de hoeveelheid water in de Almelose Aa zo beter te doseren is en dat kano’s de stuw veilig kunnen passeren. De nieuwe stuw maakt het Almelose kanorondje nog aantrekkelijker.

Het project wordt samen met de gemeente Almelo gerealiseerd en moet voor de zomer klaar zijn. Het ontwerp van de stuw, dat tot stand kwam met inspraak van agrariërs uit de buurt en lokale ondernemers, ligt op dit moment ter inzage.

Waterbeheer

Meerdere keren per jaar loopt het waterpeil in de Loolee bij veel neerslag snel op. Hierdoor wordt er soms meer water in de Almelose Aa ingelaten dan wenselijk is. Dit kan zelfs tot wateroverlast leiden. Door de aanleg van de nieuwe 2,5 meter brede stuw, die automatisch reageert op het waterpeil in de Loolee, wordt dit voorkomen. Onze medewerkers van Vechtstromen hoeven straks bij hoge afvoeren niet meer naar de locatie te komen om handmatig de waterinlaat te doseren.

Kano

Met de werkzaamheden herstellen de partijen de oude loop van de Almelose Aa. Door de aanleg van de Loolee was de Almelose Aa voor kanoërs een niet zichtbare zijtak. In de nieuwe situatie is de Almelose Aa goed zichtbaar en worden watersporters veel meer uitgenodigd Almelo binnen te varen. De nieuwe stuw voldoet aan de ontwerpeisen richtlijnen van de Toeristische Kano Bond Nederland. Bij normale waterstanden is de doorvaarthoogte 1,05 meter. Als het waterpeil te hoog en de doorvaarthoogte onder de brug te laag, dan gaat er een rode waarschuwingslamp branden. In dat geval kunnen kanoërs gebruik maken van de kanosteigers. Naast de stuw komt er ook een brug over de Almelose Aa, voor gebruikers van het fiets- en wandelpad langs de Loolee.

Almelo’s Water Beweegt

Het project is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst Almelo’s Water Beweegt die Vechtstromen en de gemeente in 2019 sloten. Daarbij richten partijen zich op zowel het plezier dat water geeft als de gevolgen van klimaatveranderingen. In de overeenkomst is afgesproken dat beide partners hun krachten bundelen, een gezamenlijke agenda hanteren en afspraken maken over uitvoering. Doel is het profiel van Almelo als de Waterstad van Twente verder te versterken.


Inzage

Het ontwerp projectplan kano-passeerbare stuw inlaat Almelose Aa ligt tot en met 31 maart ter inzage.