Update neerslagtekort en waterstand 15 juli

Gepubliceerd op 15 juli 2022

Komend weekeind is er nog kans op een klein buitje. Na het weekeind wordt het tropisch warm en is er weinig kans op neerslag, met dit verwachte weerbeeld zal het neerslagtekort verder toenemen. Het waterpeil wordt niet door regen aangevuld en door de hoge temperaturen is er meer verdamping. De stuwen in onze wateraanvoer en -afvoergebieden staan op zomerpeil, zodat het water zo lang mogelijk in ons gebied blijft. Ook wordt bij Eefde via het Twentekanaal en het IJsselmeer extra water ons gebied ingelaten.

Door de geringe neerslag en met name de verwachte hoge temperaturen komt de waterkwaliteit in met name vijvers in stedelijk gebied verder onder druk te staan. Om grootschalige kwaliteitsproblemen te voorkomen en in tijd te vertragen, is  per 27 juni een onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied ingesteld.  De kwaliteit in het overige oppervlaktewater leidt tot op heden nog niet tot grote zorgen, maar wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort op weerstation Twenthe ligt met 162 mm op dit moment ruim boven het langjarig gemiddelde, maar onder de lokale droogste jaren. Gerekend over de afgelopen 30 dagen is er op weerstation Twenthe 40 mm regen gevallen, tegen normaal 68. In het noorden van ons gebied, op weerstation Hoogeveen, ligt het neerslagtekort met 91 mm ook boven het lokale langjarig gemiddelde. Daar viel over de afgelopen 30 dagen 61 mm regen, tegen normaal 78 mm.

De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

Vrijdag tot en met maandag is het veelal droog met een kleine kans op een lokaal buitje, de temperaturen schommelen in het weekeind tussen de 22 en 25 graden. Begin volgende week wordt het tropisch en is het droog en zonnig met temperaturen ruim boven de 30 met lokaal kans op 36 graden. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met 35 mm toenemen.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie ter plaatse. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden. Ook wordt bij Eefde via het Twentekanaal en het IJsselmeer extra water ons gebied ingelaten. Met gigantische pompen wordt het water vanuit de IJssel via het Twentekanaal en vanuit het IJsselmeer naar hoger gelegen delen in ons gebied gepompt, zodat we een deel van ons gebied van extra water kunnen voorzien. Maatregelen waarbij het peil van het IJsselmeer verhoogd is zijn effectief. Ook is waterbeheer voor de Twenthekanalen onder controle. Er zijn op beide locaties maatregelen genomen om te kunnen voorzien in de watervraag in ons gebied. Het neerslagtekort en de warme periodes die we tot nog toe gehad hebben, zorgen op dit moment nog niet voor extreme situaties in ons gebied en dit willen we ook voorkomen. Naast het inlaten van extra water, het onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied per 27 juni, geldt het hele jaar door de beregeningsregeling. Indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw niet meer afvoert mag in dat deel van de watergang niet worden onttrokken.

Waterkwaliteit

In stilstaand of weinig stromend water ontstaan met hoge temperaturen kwaliteitsproblemen, zoals zuurstoftekort, blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en botulisme. Ook neemt de kans op de ziekte van Weil meer toe. Vijvers in stedelijk gebied zijn het meest kwetsbaar. Daar loopt de temperatuur sneller op en zakt het waterpeil sneller. Als er daarnaast ook nog water uit deze vijvers wordt onttrokken, dan warmt het overgebleven water nog sneller op en daalt het zuurstofgehalte verder. Dit kan leiden tot vissterfte. Het ingestelde onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied dient ervoor om grootschalige waterkwaliteitsproblemen te voorkomen.

Ook in ander oppervlaktewater komt de waterkwaliteit meer onder druk te staan. Ga daarom alleen zwemmen in officiële zwemplassen. Deze worden regelmatig gecontroleerd. Ook is het beter uw huisdier niet te laten zwemmen in water van vijvers of ander stilstaand water. De actuele zwemwaterkwaliteit is terug te vinden op zwemwater.nl.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich in het noordelijk deel van het beheergebied rond gemiddeld en in het zuiden onder gemiddeld, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting dalen.

We doen ons best om zoveel mogelijk water vast te houden in ons gebied, als buffer voor droge periodes. Dit is maatwerk, want we kunnen niet overal al het water vasthouden. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen.