Peil kanaal Almelo - De Haandrik hersteld

Gepubliceerd op 18 juli 2022

De afgelopen dagen is er minder water uit het kanaal Almelo - De Haandrik gebruikt en daarnaast is er via het Twentekanaal extra water ingelaten. Inmiddels is het waterpeil hersteld en kunnen de inlaten langzaam weer geopend.

Zaterdag 16 juli

Afgelopen donderdag 14 juli waren er enkele problemen met de  waterdoorvoer op kanaal Almelo - De Haandrik ter hoogte van Aadorp. Hierdoor is het oppervlaktewaterpeil op het kanaal tot enkele centimeters beneden het streefpeil gezakt.

Op dit moment kunnen wij niet maximaal water aanvoeren op het kanaal, waardoor het waterpeil moeilijk terug op streefpeil komt. Om te zorgen dat het waterpeil op het kanaal weer stijgt, zijn we zuinig met water en gebruiken we de helft minder water uit dit kanaalpand. Vooralsnog is onze verwachting dat dit genoeg zal zijn om het kanaalpeil weer op streefpeil te krijgen.

De beregeningsregeling blijft van kracht. Dit betekent dat nog oppervlaktewater mag worden onttrokken zolang de benedenstroomse stuw water afvoert.