Zuurstoftekort in oppervlaktewater na hitte

Gepubliceerd op 19 juli 2022

Door de extreme warmte is de watertemperatuur in vijvers en onze watergangen hoger dan normaal. Hierdoor is er al minder zuurstof in het water waardoor vissen het op sommige plekken al moeilijk hebben. Woensdag en donderdag worden buien met lokaal veel neerslag verwacht. Bij veel neerslag in korte tijd bestaat er een kans dat rioleringen dit niet snel genoeg kunnen verwerken en overstorten. Daarnaast spoelt vuil van straat vijvers en beken in. Dit zorgt er voor dat het zuurstofgehalte in het water snel zakt en vissen hier last van krijgen.

Happende en dode vissen door zuurstoftekort

Omdat warm water minder zuurstof bevat is het zuurstofgehalte in vijvers en beken de afgelopen dagen afgenomen. Op sommige plekken in ons gebied zijn al happende en dode vissen geconstateerd. De hoeveelheid zuurstof is van groot belang voor de waterkwaliteit en waterorganismen, zoals vissen. Wanneer er dan ook nog fikse buien vallen, met veel neerslag in korte tijd, bestaat er een kans dat rioleringen dit water niet snel genoeg kunnen verwerken en er ongezuiverd rioolwater door overstorten in oppervlaktewater komt. Daarnaast spoelt vuil, zoals poep van honden en (water)vogels en ander vuil dat op straat aanwezig is de vijvers en beken in. De hitte, overstorten en het vuil hebben als gevolg dat het zuurstofgehalte in het water snel zakt en vissen hier last van krijgen.

Ziet u happende of dode vissen, meld het ons, dan kunnen wij kijken of het mogelijk is het zuurstofgehalte ter plekke te verbeteren. Indien nodig kunnen wij de Sportvisserij inschakelen om te helpen en vissen eventueel te verplaatsen. Dode vissen worden door ons geruimd. Ook na een aantal dagen kunnen nog dode vissen gevonden worden in vijvers en beken, deze zakken naar de bodem en komen door gasvorming pas na een paar dagen boven drijven.

Onttrekkingsverbod openbare vijvers

Sinds maandag 27 juni is er een onttrekkingsverbod voor openbare vijvers in stedelijk gebied ingesteld. Dit onttrekkingsverbod helpt om water in deze vijvers langer op peil te houden en de kwaliteit niet te snel achteruit te laten gaan. Dit zal echter niet op alle plekken voldoende zijn.


Meer informatie