Update neerslagtekort en waterstand 24 juni

Gepubliceerd op 24 juni 2022

De afgelopen weken is er weinig neerslag gevallen, waardoor het neerslagtekort opgelopen is. Ook de grondwaterstanden staan licht onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Komende dagen worden buien verwacht met lokaal veel regen in korte tijd. Volgende week vallen er eerst nog wat buien, maar daarna is het meest droog met hoge temperaturen. Met dit verwachte weerbeeld zal het neerslagtekort verder toenemen. De stuwen in onze wateraanvoer en -afvoergebieden staan op zomerpeil, zodat water zo lang mogelijk in ons gebied blijft.

Door de geringe neerslag en hoge temperaturen staat de waterkwaliteit in met name vijvers in stedelijk gebied onder druk. Om grootschalige kwaliteitsproblemen te voorkomen, wordt per 27 juni een onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied ingesteld. De kwaliteit in het overige oppervlaktewater leidt tot op heden nog niet tot zorgen. De verwachte neerslag voor komende dagen zal ervoor zorgen dat het peil van het oppervlaktewater in beken en rivieren niet te laag wordt.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort op weerstation Twenthe ligt met 121 mm op dit moment boven het langjarig gemiddelde, maar onder het landelijk gemiddelde van 127 mm. Gerekend over de afgelopen 30 dagen is er op weerstation Twenthe 46 mm regen gevallen, tegen normaal 62. In het noorden van ons gebied, op weerstation Hoogeveen, ligt het neerslagtekort met 77 mm nu ook boven het lokale langjarig gemiddelde. Daar viel over de afgelopen 30 dagen 58 mm regen, tegen normaal 68 mm.

De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

Vrijdag tot en met maandag zijn er perioden met (lokaal veel) regen, de temperaturen schommelen in het weekeind tussen de 21 en 27 graden. Volgende week is het meest droog en zonnig met temperaturen die oplopen naar flink zomerse waarden. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met 20 mm toenemen.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie ter plaatse. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk vast te houden. Het neerslagtekort en de warme periodes die we tot nog toe gehad hebben, zorgen op dit moment niet voor extreme situaties in ons gebied. Wel zijn we alert en nemen we waar nodig maatregelen . Naast het onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied per 27 juni, geldt het hele jaar de beregeningsregeling. Indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw niet meer afvoert mag in dat deel van de watergang niet worden onttrokken.

Waterkwaliteit

In stilstaand of weinig stromend water ontstaan met de huidige hoge temperaturen kwaliteitsproblemen, zoals zuurstoftekort, blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en botulisme. Vijvers in stedelijk gebied zijn het meest kwetsbaar. Daar loopt de temperatuur sneller op en zakt het waterpeil sneller. Als er ook nog water uit deze vijvers wordt onttrokken, dan warmt het overgebleven water nog sneller op en daalt het zuurstofgehalte verder. Dit kan leiden tot vissterfte. Het ingestelde onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied dient ervoor om grootschalige waterkwaliteitsproblemen te voorkomen.

Ook in ander oppervlaktewater kan de waterkwaliteit onder druk komen te staan. Ga daarom alleen zwemmen in officiële zwemplassen. Deze worden regelmatig gecontroleerd. Ook is het beter uw huisdier niet te laten zwemmen in water van vijvers of ander stilstaand water. De actuele zwemwaterkwaliteit is terug te vinden op zwemwater.nl.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich in het noordelijk deel van het beheergebied rond gemiddeld en in het zuiden onder gemiddeld, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting licht dalen.

We doen ons best om zoveel mogelijk water vast te houden in ons gebied, als buffer voor droge periodes. Dit is maatwerk, want we kunnen niet overal al het water vasthouden. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen.