6 juli vergadering algemeen bestuur

Gepubliceerd op 27 juni 2022

Op woensdag 6 juli 19.00 uur vergadert ons algemeen bestuur. De vergadering wordt gehouden in de Vechtzaal te Almelo, daarnaast kunt u deze volgen via een livestream.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen

Er zal onder meer gesproken worden over het jaarverslag en de jaarrekening van 2021, de meerjarenverkenning 2023 – 2032 en de visie op schuld. Dit zijn belangrijke onderwerpen en het debat hierover kan grote invloed hebben, onder meer op de hoogte van belastingen.

Daarnaast staan onder andere de volgende punten op de agenda:

  1. Verzoek tot treffen van duurzame en structurele maatregel aanpak Berenklauw kanaal Almelo Nordhorn
  2. Reactiebrief ministerie van Economische Zaken en Klimaat op de brief van Vechtstromen inzake productie-waterinjecties NAM als gevolg van oliewinning Schoonebeek
  3. Voortgangsrapportage Programma voor vernieuwing elektro- en procesautomatisering
  4. Rol waterschap Vechtstromen op het gebied van Aquathermie

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor te Almelo. Daarnaast kunt u deze vergadering volgen via onze livestream, vergadering algemeen bestuur 6 juli. Daar vindt u ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.

Gast van het waterschapsbestuur

Voor belangstellenden wordt voorafgaand aan de vergadering, van 18.15 tot 18.45 uur, een programma "Gast van het waterschapsbestuur" georganiseerd.

U ontvangt een korte toelichting op ons waterschap, ons bestuur en de agenda van deze vergadering.

Hiervoor dient u zich aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 4 juli door te mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl